Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

נג'את-נירה גדלה בעיר נסריה בעירק. היא נולדה בשם נג'את (הצלה, שכן יהודי עירק ניצלו מידי הנאצים) ואין היא יודעת את תאריך הלידה המדוייק, זה היה בין השנים 43-45 בסביבות ט"ו בשבט. היא עזבה את עירק בגיל ארבע וחצי והזיכרונות שלה משם עמומים.

נירה מספרת על המתח בין היהודים לערבים שאפילו היא יכלה לחוש, ועל היציאה מנסריה ללא רכוש וללא מכירת הבית. הם עברו לבצרה וחיכו לעליה. ניסו לעלות בעליה הבלתי ליגלית, לא כמשפחה שלמה אלא בחלקים, אך נתפסו והיא בילתה לילה בכלא. אחר כך המתינו בבגדד כפליטים לעליה המסודרת ב 1950.

הם עברו דרך שער עליה, והתיישבו בטבריה. המורה בכתה א' החליפה לנירה את השם. בהמשך עברה המשפחה לקריית חיים.

צילום: אורן יעקובוביץ' מראיינת: אפרת קראוס מס' סימוכין: 48393

Nira Ozer

Interviewer -
Efrat Kraus
Video length:
01:01:01
Date Taken:
01/01/1
Place:
Nasiriyah
,
Iraq
Playlist (0)
00:00:00
Search

נג'את-נירה גדלה בעיר נסריה בעירק. היא נולדה בשם נג'את (הצלה, שכן יהודי עירק ניצלו מידי הנאצים) ואין היא יודעת את תאריך הלידה המדוייק, זה היה בין השנים 43-45 בסביבות ט"ו בשבט. היא עזבה את עירק בגיל ארבע וחצי והזיכרונות שלה משם עמומים.

נירה מספרת על המתח בין היהודים לערבים שאפילו היא יכלה לחוש, ועל היציאה מנסריה ללא רכוש וללא מכירת הבית. הם עברו לבצרה וחיכו לעליה. ניסו לעלות בעליה הבלתי ליגלית, לא כמשפחה שלמה אלא בחלקים, אך נתפסו והיא בילתה לילה בכלא. אחר כך המתינו בבגדד כפליטים לעליה המסודרת ב 1950.

הם עברו דרך שער עליה, והתיישבו בטבריה. המורה בכתה א' החליפה לנירה את השם. בהמשך עברה המשפחה לקריית חיים.

צילום: אורן יעקובוביץ' מראיינת: אפרת קראוס מס' סימוכין: 48393

Nira Ozer
Efrat Kraus
Nasiriyah
Iraq
More Life Stories: