Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

יוסף בן אליהו קיסר (דואק) - חבר בוועד המנהל של מורשת חלב, כבר 20 שנה חוקר את הנושא ויש לו ידע רב. יוסף מספר את המורשת עוד מתקופת גלות בבל כשמשפחתו מגיעה לחלב כחלק מקהילת ה"פראנקוס". יוסף תיאר לפרטים את הבית ואת הרחוב, את קברי התנאים ואת בית הכנסת הגדול והעתיק של חאלב. את הלמידה בכותאב ואת הלמידה בבית הספר. מספר על "כתר ארם צובא" והטקס השלם ביום כיפור כשהיו פותחים אותו. הוא היה בצופים ושם למד על הציונות. עלה עם אחיו ברגל לארץ ישראל בלי ידיעת המשפחה. ההורים הצטרפו כעבור כמה שנים. צילום: אורן יעקובוביץ' מראיין: דוד מימוני מס' סימוכין: 10111

Yosef Keisar

Interviewer -
David Mimoni
Video length:
01:28:25
Date Taken:
01/01/1
Place:
Aleppo
,
Syria
Playlist (0)
00:00:00

More Life Stories:

Search

יוסף בן אליהו קיסר (דואק) - חבר בוועד המנהל של מורשת חלב, כבר 20 שנה חוקר את הנושא ויש לו ידע רב. יוסף מספר את המורשת עוד מתקופת גלות בבל כשמשפחתו מגיעה לחלב כחלק מקהילת ה"פראנקוס". יוסף תיאר לפרטים את הבית ואת הרחוב, את קברי התנאים ואת בית הכנסת הגדול והעתיק של חאלב. את הלמידה בכותאב ואת הלמידה בבית הספר. מספר על "כתר ארם צובא" והטקס השלם ביום כיפור כשהיו פותחים אותו. הוא היה בצופים ושם למד על הציונות. עלה עם אחיו ברגל לארץ ישראל בלי ידיעת המשפחה. ההורים הצטרפו כעבור כמה שנים. צילום: אורן יעקובוביץ' מראיין: דוד מימוני מס' סימוכין: 10111

Yosef Keisar
David Mimoni
Aleppo
Syria
More Life Stories: