Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

יוסף שמע

סימוכין 10006

סוריה חלב

שנת לידה 1939

יוסף שמע עלה מסוריה בגיל 12 יחד עם אחותו הקטנה, הוברח מסוריה לבדו, את סוריה עזב במונית, המציאו להם שמות אחרים וזייפו להם תעודות, הם כמעט נתפסו בגבול, אך למזלם אחותו הקטנה ישנה והוא עמד בגבורה בתפקיד.

הם הוברחו ללבנון, שם הורידו אותם בסמטה חשוכה בלילה לבדם, הם היו צריכים לחכות לאדם שהיה אמור לבוא לקחת אותם ולאמר להם סיסמא, הפחד והאימה עדיין אוחזים בו כשהוא מספר את הסיפור. הם נלקחו לבית של אישה שלדבריו הייתה נציגה של המוסד ופעלה להברחתם של רבים מסוריה ומלבנון ארצה, הוא מתאר אותה בדרך מעניינת ביותר, עשן סיגריות אופף אותה כל הזמן.

אחר כך הועבר למשפחה שהייתה לו בלבנון וחי שם זמן מה במחבוא. לבסוף הוברחו הוא ואחותו ארצה דרך הים, כאשר הסירה שיצאה אחריהם נתפסה ומי יודע מה עלה בגורלם של האנשים שהיו שם.

יוסף מספר את הסיפור בבהירות גדולה ויוצאת דופן, כמו סיפור מתח. 

הוא מספר על ילדותו בסמטאות של סוריה, קצת בנתק של זכרונות ילדות שובבים, אך אין ספק שמדובר בילדות רוויה באלימות אנטישמית מצד השכנים המוסלמים מלאי השנאה, מלחמות בין קבוצות ילדים הייתה מנת חלקם כל העת.

בנוסף הוא מספר סיפור מעניין ביותר על סבו, שהיה רב מקובל בקהילה עמו אהב להיות כל העת. באחד ממקרי הפרעות, כשכל בתי הכנסת ובתי העסק היהודים נפגעו רק בית הכנסת של סבו, בו ישב ולמד כל העת ולאורך כל הפרעות, לא נפגע. 

 

Yosef Shema

Interviewer -
Video length:
01:04:30
Date Taken:
01/01/1
Place:
Aleppo
,
Syria
Playlist (0)
00:00:00
Search

יוסף שמע

סימוכין 10006

סוריה חלב

שנת לידה 1939

יוסף שמע עלה מסוריה בגיל 12 יחד עם אחותו הקטנה, הוברח מסוריה לבדו, את סוריה עזב במונית, המציאו להם שמות אחרים וזייפו להם תעודות, הם כמעט נתפסו בגבול, אך למזלם אחותו הקטנה ישנה והוא עמד בגבורה בתפקיד.

הם הוברחו ללבנון, שם הורידו אותם בסמטה חשוכה בלילה לבדם, הם היו צריכים לחכות לאדם שהיה אמור לבוא לקחת אותם ולאמר להם סיסמא, הפחד והאימה עדיין אוחזים בו כשהוא מספר את הסיפור. הם נלקחו לבית של אישה שלדבריו הייתה נציגה של המוסד ופעלה להברחתם של רבים מסוריה ומלבנון ארצה, הוא מתאר אותה בדרך מעניינת ביותר, עשן סיגריות אופף אותה כל הזמן.

אחר כך הועבר למשפחה שהייתה לו בלבנון וחי שם זמן מה במחבוא. לבסוף הוברחו הוא ואחותו ארצה דרך הים, כאשר הסירה שיצאה אחריהם נתפסה ומי יודע מה עלה בגורלם של האנשים שהיו שם.

יוסף מספר את הסיפור בבהירות גדולה ויוצאת דופן, כמו סיפור מתח. 

הוא מספר על ילדותו בסמטאות של סוריה, קצת בנתק של זכרונות ילדות שובבים, אך אין ספק שמדובר בילדות רוויה באלימות אנטישמית מצד השכנים המוסלמים מלאי השנאה, מלחמות בין קבוצות ילדים הייתה מנת חלקם כל העת.

בנוסף הוא מספר סיפור מעניין ביותר על סבו, שהיה רב מקובל בקהילה עמו אהב להיות כל העת. באחד ממקרי הפרעות, כשכל בתי הכנסת ובתי העסק היהודים נפגעו רק בית הכנסת של סבו, בו ישב ולמד כל העת ולאורך כל הפרעות, לא נפגע. 

 

Yosef Shema
Aleppo
Syria
More Life Stories: