Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

שלמה תנעמי

סימוכין 31001

תימן צנעא

שנת לידה 1927

יליד 1927 מתימן כפר שקמי, עליה לארץ 1949 למעברות בעתלית ואח"כ עין שמר.

משפחה בת 13 ילדים שחלקם הגדול נפטרו מטיפוס ומלריה.

משפחה יהודית יחידה בכפר שקמי, דתית בפאות ולבוש יהודי.

אביו היה חייט וסנדלר וניהל משק  פרות ועיזים. אביו לימד את הילדים פרשת השבוע ותפילות, קשר טוב נוצר עם אחמד מחסאן מושל הכפר.

בגיל 7 יצאו לפרק זמן ,לעיר דמאר שבה היתה קהילה יהודית שחיה כ 200 משפחות כולל רב אחראי לקהילה. הילדים ביקרו בביה"ס, וכול מספר חודשים חזרו לכפר.

חגי ישראל נשמרו בקפידה, כולל המסורות והמנהגים.

אחד האחים של אביו נחטף והשלטונות איסלמו בעקבות גזירת היתומים, נשארו בקשר קרוב עם האח שהיה מגיע לבקר ועזר רבות למשפחה.

שליחי ציונות הגיעו ובעקבותיהם גלי עליה. אימא והילדים הלכו מדמאר לעדן לעיירה שייח עותמן על חמורים, משם הג'וינט אסף ילדים למחנה חשאד-גאולים,שלמה נשאר ועזר ככוח עזר במחנה.

1949 עלה לארץ למחנה עתלית.

 

Shlomo Tanami

Interviewer -
Video length:
00:52:29
Date Taken:
01/01/1
Place:
Shkami
,
Yemen
Playlist (0)
00:00:00
Search

שלמה תנעמי

סימוכין 31001

תימן צנעא

שנת לידה 1927

יליד 1927 מתימן כפר שקמי, עליה לארץ 1949 למעברות בעתלית ואח"כ עין שמר.

משפחה בת 13 ילדים שחלקם הגדול נפטרו מטיפוס ומלריה.

משפחה יהודית יחידה בכפר שקמי, דתית בפאות ולבוש יהודי.

אביו היה חייט וסנדלר וניהל משק  פרות ועיזים. אביו לימד את הילדים פרשת השבוע ותפילות, קשר טוב נוצר עם אחמד מחסאן מושל הכפר.

בגיל 7 יצאו לפרק זמן ,לעיר דמאר שבה היתה קהילה יהודית שחיה כ 200 משפחות כולל רב אחראי לקהילה. הילדים ביקרו בביה"ס, וכול מספר חודשים חזרו לכפר.

חגי ישראל נשמרו בקפידה, כולל המסורות והמנהגים.

אחד האחים של אביו נחטף והשלטונות איסלמו בעקבות גזירת היתומים, נשארו בקשר קרוב עם האח שהיה מגיע לבקר ועזר רבות למשפחה.

שליחי ציונות הגיעו ובעקבותיהם גלי עליה. אימא והילדים הלכו מדמאר לעדן לעיירה שייח עותמן על חמורים, משם הג'וינט אסף ילדים למחנה חשאד-גאולים,שלמה נשאר ועזר ככוח עזר במחנה.

1949 עלה לארץ למחנה עתלית.

 

Shlomo Tanami
Shkami
Yemen
More Life Stories: