Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

שם מרואיין: אברהם נתנאל

מס' סימוכין: 10274

שנת לידה: 1936

ארץ מוצא: איראן

עיר מוצא: אראק

סיכום ראיון: אברהם נולד באראק בשנת 1936. בן שני להוריו, במשפחה של 7 ילדים. הוא היה ילד שובב שידע לעמוד על שלו. הוא למד בבית ספר מוסלמי, והרגיש תדיר את העוינות כלפי היהודים. בדרך הביתה היו נערים מוסלמים תוקפים אותו ואת חבריו, והוא היה משיב מלחמה ולא מוותר. גם למורה שניסה לאסלם אותו ואת חבריו היהודים לכיתה הוא ענה ללא מורא. כשקמה מדינת ישראל הייתה בקהילה היהודית שמחה גדולה, וכשמלך איראן הכיר במדינה הצעירה היהודים חגגו. אברהם תלה את המודעה על כך בחנות של אביו בשוק, ועד מהרה נלקח אביו למעצר ולחקירה, ולבסוף שוחרר. אברהם היה חבר פעיל בתנועת 'החלוץ' הציונית, וחלם לעלות לארץ. אחיו הגדול עלה כבר, ואברהם בן ה 12 התעקש שהוא רוצה לעלות. בסופו של דבר נכנעו הוריו, והוא עלה לבדו בשנת 1950. בארץ הוא הגיע למעברה, וביקש רשות ללכת לחפש את אחיו בכפר רופין. האח חיפש עבורו מקום, ולבסוף הוא הגיע לקיבוץ אשדות יעקב לחברת נוער. הוא אהב את הקיבוץ, והייתה לו משפחה מאמצת. אביו הגיע מדי פעם לבקר את הבנים. אברהם התגייס ונפצע, ולאחר הצבא החל בלימודים באוניברסיטה, אך לימודיו נקטעו בשל מלחמת ששת הימים, שלאחריה הוא התבקש לצאת לשליחות באיראן לזרז את היהודים לעלות. הוא היה שם שנתיים, הכיר את אשתו, שכנע יהודים רבים לעלות וחזר ארצה.

מילות מפתח: אראק, עליית ילדים, כפר רופין, אשדות יעקב, חברת נוער, עולים כשליחי עליה.

צילום: לירון בר

Avraham Nathanel

Interviewer -
Efrat Kraus
Video length:
01:13:19
Date Taken:
01/01/1
Place:
Arak
,
Iran
Playlist (0)
00:00:00
Search

שם מרואיין: אברהם נתנאל

מס' סימוכין: 10274

שנת לידה: 1936

ארץ מוצא: איראן

עיר מוצא: אראק

סיכום ראיון: אברהם נולד באראק בשנת 1936. בן שני להוריו, במשפחה של 7 ילדים. הוא היה ילד שובב שידע לעמוד על שלו. הוא למד בבית ספר מוסלמי, והרגיש תדיר את העוינות כלפי היהודים. בדרך הביתה היו נערים מוסלמים תוקפים אותו ואת חבריו, והוא היה משיב מלחמה ולא מוותר. גם למורה שניסה לאסלם אותו ואת חבריו היהודים לכיתה הוא ענה ללא מורא. כשקמה מדינת ישראל הייתה בקהילה היהודית שמחה גדולה, וכשמלך איראן הכיר במדינה הצעירה היהודים חגגו. אברהם תלה את המודעה על כך בחנות של אביו בשוק, ועד מהרה נלקח אביו למעצר ולחקירה, ולבסוף שוחרר. אברהם היה חבר פעיל בתנועת 'החלוץ' הציונית, וחלם לעלות לארץ. אחיו הגדול עלה כבר, ואברהם בן ה 12 התעקש שהוא רוצה לעלות. בסופו של דבר נכנעו הוריו, והוא עלה לבדו בשנת 1950. בארץ הוא הגיע למעברה, וביקש רשות ללכת לחפש את אחיו בכפר רופין. האח חיפש עבורו מקום, ולבסוף הוא הגיע לקיבוץ אשדות יעקב לחברת נוער. הוא אהב את הקיבוץ, והייתה לו משפחה מאמצת. אביו הגיע מדי פעם לבקר את הבנים. אברהם התגייס ונפצע, ולאחר הצבא החל בלימודים באוניברסיטה, אך לימודיו נקטעו בשל מלחמת ששת הימים, שלאחריה הוא התבקש לצאת לשליחות באיראן לזרז את היהודים לעלות. הוא היה שם שנתיים, הכיר את אשתו, שכנע יהודים רבים לעלות וחזר ארצה.

מילות מפתח: אראק, עליית ילדים, כפר רופין, אשדות יעקב, חברת נוער, עולים כשליחי עליה.

צילום: לירון בר

Avraham Nathanel
Efrat Kraus
Arak
Iran
More Life Stories: