Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

שם מרואיין: יעקב פרץ

מס' סימוכין: 10280

שנת לידה: 1936

ארץ מוצא: מרוקו

עיר מוצא: מרקש

סיכום ראיון: הרב יעקב נולד בשנת 1936 במרקש, עיר שהיו בה ארמונות מלכים ושכנה למרגלות הרי האטלס. הייתה בה קהילה יהודית עם מוסדות חינוך וישיבה אליה הגיעו תלמידים מכל הכפרים בסביבה. אביו היה תלמיד חכם. הרב יעקב למד באליאנס, ומשם המשיך את לימודיו בישיבה של מרקש. כשהיה בן 15, בשנת 1951, עלה ארצה לבדו במסגרת "עליית הנוער". המניע לעלייתו היה אהבת ארץ ישראל שיקדה בו. הוא תיאר את הניסיונות שעמדו בפניו כנער דתי במחנות בקזבלנקה ובצרפת בדרך לארץ. אנשים התבקשו לעבוד בשבת, והאוכל לא היה תמיד כשר. הוא הקפיד מאד על קיום המצוות, וזה גרם לו לחיכוכים עם ההנהלה והמדריכים. פעם אפילו איימו עליו שהוא לא יעלה לאנייה. כשהגיע העת לשיבוץ הנערים למוסדות של עליית הנוער, הבינו המדריכים שכדאי לשלוח אותו לישיבה ולא לאחד המוסדות הרגילים, והוא נשלח לישיבת פונוביץ' בבני ברק, שם הוא נשאר שנים ארוכות והוסמך לרבנות. הרב פרץ מתגעגע לאחווה והרעות ששררו במרקש, ולמרות שהוא למד בישיבה אשכנזית, הוא נאמן לשיטת הפסיקה הספרדית שאיננה מחפשת חומרות ואיסורים.

מילות מפתח: מרקש, אליאנס, הישיבה במרקש, עליית הנוער, מחנה העליה בקזבלנקה, מחנה עליה בצרפת, המפגש הכואב של העולים שומרי המסורת עם הישראליות החילונית, ההלכה הספרדית.

 

צילום: גיא וסרמן

 

Rabbi Yaacov Peretz

Interviewer -
Efrat Kraus
Video length:
00:43:38
Date Taken:
01/01/1
Place:
Marrakesh
,
Morocco
Playlist (0)
00:00:00

More Life Stories:

Search

שם מרואיין: יעקב פרץ

מס' סימוכין: 10280

שנת לידה: 1936

ארץ מוצא: מרוקו

עיר מוצא: מרקש

סיכום ראיון: הרב יעקב נולד בשנת 1936 במרקש, עיר שהיו בה ארמונות מלכים ושכנה למרגלות הרי האטלס. הייתה בה קהילה יהודית עם מוסדות חינוך וישיבה אליה הגיעו תלמידים מכל הכפרים בסביבה. אביו היה תלמיד חכם. הרב יעקב למד באליאנס, ומשם המשיך את לימודיו בישיבה של מרקש. כשהיה בן 15, בשנת 1951, עלה ארצה לבדו במסגרת "עליית הנוער". המניע לעלייתו היה אהבת ארץ ישראל שיקדה בו. הוא תיאר את הניסיונות שעמדו בפניו כנער דתי במחנות בקזבלנקה ובצרפת בדרך לארץ. אנשים התבקשו לעבוד בשבת, והאוכל לא היה תמיד כשר. הוא הקפיד מאד על קיום המצוות, וזה גרם לו לחיכוכים עם ההנהלה והמדריכים. פעם אפילו איימו עליו שהוא לא יעלה לאנייה. כשהגיע העת לשיבוץ הנערים למוסדות של עליית הנוער, הבינו המדריכים שכדאי לשלוח אותו לישיבה ולא לאחד המוסדות הרגילים, והוא נשלח לישיבת פונוביץ' בבני ברק, שם הוא נשאר שנים ארוכות והוסמך לרבנות. הרב פרץ מתגעגע לאחווה והרעות ששררו במרקש, ולמרות שהוא למד בישיבה אשכנזית, הוא נאמן לשיטת הפסיקה הספרדית שאיננה מחפשת חומרות ואיסורים.

מילות מפתח: מרקש, אליאנס, הישיבה במרקש, עליית הנוער, מחנה העליה בקזבלנקה, מחנה עליה בצרפת, המפגש הכואב של העולים שומרי המסורת עם הישראליות החילונית, ההלכה הספרדית.

 

צילום: גיא וסרמן

 

Rabbi Yaacov Peretz
Efrat Kraus
Marrakesh
Morocco
More Life Stories: