Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

שם מרואיין: ג'ילבר בר און Gilber Bar-On

מס' סימוכין:  33007

שנת לידה: 1926

ארץ מוצא: מצרים

עיר מוצא: אלכסנדריה

סיכום ראיון: ג׳ילבר נולד באלכסנדריה, מצרים. הוא מהיוזמים של ״גושן״, ביטאון ליהודי מצרים.

ג׳ילבר גדל באלכסנדריה וספג את הקוסמופוליטיות. תחילה למד בבית ספר נוצרי לאחר שידע היטב את כתבי הנצרות משפחתו חששה והעבירה אותו לבית ספר מעורב.

עם סיום לימודיו הוא החל ללכת לפעילויות בתנועת השומר הצעיר, שם למד לעומק על ארץ ישראל, על הריקודים והשירים.

בשנת 47׳ ג׳ילבר רצה לעלות ארצה יחד עם אשתו אך השערים היו סגורים בפניהם.

כשהמצב בארץ החמיר וכך גם ההתחממות סביב היהודים ג׳ילבר יחד עם צעירים נוספים שמרו השכונות היהודיות.

בשנת 49׳ גי׳לבר עלה ארצה, עם עלייתו המחתרת הציוניות ביקשה ממנו לעלות ילדים צעירים יחד איתו ועם אשתו.

ג׳ילבר ואסתי ליוו כ - 20 ילדים בדרך לארץ ישראל.

 

מילות מפתח: יהדות מצרים, אלכסנדריה, השומר הצעיר, מלחמת העצמאות, יציאה ממצרים, קומוניזם

צילום: רוני שביד

Gilber Bar-On

Interviewer -
David Mimoni
Video length:
01:08:48
Date Taken:
01/01/1
Place:
Alexandria
,
Egypt
Playlist (0)
00:00:00
Search

שם מרואיין: ג'ילבר בר און Gilber Bar-On

מס' סימוכין:  33007

שנת לידה: 1926

ארץ מוצא: מצרים

עיר מוצא: אלכסנדריה

סיכום ראיון: ג׳ילבר נולד באלכסנדריה, מצרים. הוא מהיוזמים של ״גושן״, ביטאון ליהודי מצרים.

ג׳ילבר גדל באלכסנדריה וספג את הקוסמופוליטיות. תחילה למד בבית ספר נוצרי לאחר שידע היטב את כתבי הנצרות משפחתו חששה והעבירה אותו לבית ספר מעורב.

עם סיום לימודיו הוא החל ללכת לפעילויות בתנועת השומר הצעיר, שם למד לעומק על ארץ ישראל, על הריקודים והשירים.

בשנת 47׳ ג׳ילבר רצה לעלות ארצה יחד עם אשתו אך השערים היו סגורים בפניהם.

כשהמצב בארץ החמיר וכך גם ההתחממות סביב היהודים ג׳ילבר יחד עם צעירים נוספים שמרו השכונות היהודיות.

בשנת 49׳ גי׳לבר עלה ארצה, עם עלייתו המחתרת הציוניות ביקשה ממנו לעלות ילדים צעירים יחד איתו ועם אשתו.

ג׳ילבר ואסתי ליוו כ - 20 ילדים בדרך לארץ ישראל.

 

מילות מפתח: יהדות מצרים, אלכסנדריה, השומר הצעיר, מלחמת העצמאות, יציאה ממצרים, קומוניזם

צילום: רוני שביד

Gilber Bar-On
David Mimoni
Alexandria
Egypt
More Life Stories: