Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

שם: עובדיה כדר

מס' סימוכין: 33080

שנת לידה: 1950

ארץ מוצא: מצרים

עיר מוצא: קהיר

סיכום ראיון:

עובדיה נולד בשנת 1950 למשפחה שהשתייכה לעדה הקראית בקהיר שבמצרים.

הוא למד בבית הספר היהודי. לאנשי הקהילה היו שני בתי כנסת. אחד בתוך הרובע היהודי, ואחד מחוצה לו, והם היוו את המרכז של הקהילה. במיוחד הורגש הדבר בחגים, שבהם בית הכנסת היה מלא מפה לפה.

בשנת 1967, בזמן מלחמת ששת הימים נאסרו הגברים בני השמונה עשרה ומעלה. אביו של עובדיה, ושני אחיו הגדולים נאסרו. עובדיה היה בן שבע עשרה, ונשאר עם אמו ואחותו, והפך להיות המבוגר והאחראי. הוא וחבריו בני גילו היו אלה שהחזיקו במפתחות בית הכנסת ושמרו על רכוש הקהילה.

בהתחלה הם לא ידעו לאן נלקחו העצורים, אך לאחר זמן התחילו להגיע ידיעות ומכתבים מהם. האב שוחרר במפתיע כעבור חצי שנה וחזר לביתו. האחים נשארו במאסר שנה תמימה, ובעת השחרור הועלו ישירות על אניות לצרפת וגורשו ממצרים מבלי לעבור בבית.

מצרפת הם המשיכו לישראל. המשפחה החלה להתארגן להצטרף אליהם בארץ. בשנת 1970 יצאו גם הם ממצרים לצרפת, ועובדיה הצליח להוציא איתו ספר תורה.

רבים מחבריו של עובדיה נסעו לארצות הברית, אך הוא החליט לעלות לארץ.

המשפחה התיישבה בבת ים, שם הייתה קהילה קראית, ועובדיה התגייס לצה"ל.

 

צילום: אביה אינפלד

Ovadia Kadar

Interviewer -
Efrat Kraus
Video length:
00:37:56
Date Taken:
01/01/1
Place:
Cairo
,
Egypt
Playlist (0)
00:00:00
Search

שם: עובדיה כדר

מס' סימוכין: 33080

שנת לידה: 1950

ארץ מוצא: מצרים

עיר מוצא: קהיר

סיכום ראיון:

עובדיה נולד בשנת 1950 למשפחה שהשתייכה לעדה הקראית בקהיר שבמצרים.

הוא למד בבית הספר היהודי. לאנשי הקהילה היו שני בתי כנסת. אחד בתוך הרובע היהודי, ואחד מחוצה לו, והם היוו את המרכז של הקהילה. במיוחד הורגש הדבר בחגים, שבהם בית הכנסת היה מלא מפה לפה.

בשנת 1967, בזמן מלחמת ששת הימים נאסרו הגברים בני השמונה עשרה ומעלה. אביו של עובדיה, ושני אחיו הגדולים נאסרו. עובדיה היה בן שבע עשרה, ונשאר עם אמו ואחותו, והפך להיות המבוגר והאחראי. הוא וחבריו בני גילו היו אלה שהחזיקו במפתחות בית הכנסת ושמרו על רכוש הקהילה.

בהתחלה הם לא ידעו לאן נלקחו העצורים, אך לאחר זמן התחילו להגיע ידיעות ומכתבים מהם. האב שוחרר במפתיע כעבור חצי שנה וחזר לביתו. האחים נשארו במאסר שנה תמימה, ובעת השחרור הועלו ישירות על אניות לצרפת וגורשו ממצרים מבלי לעבור בבית.

מצרפת הם המשיכו לישראל. המשפחה החלה להתארגן להצטרף אליהם בארץ. בשנת 1970 יצאו גם הם ממצרים לצרפת, ועובדיה הצליח להוציא איתו ספר תורה.

רבים מחבריו של עובדיה נסעו לארצות הברית, אך הוא החליט לעלות לארץ.

המשפחה התיישבה בבת ים, שם הייתה קהילה קראית, ועובדיה התגייס לצה"ל.

 

צילום: אביה אינפלד

Ovadia Kadar
Efrat Kraus
Cairo
Egypt
More Life Stories: