Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

שם: אביבה דהרי

מס' סימוכין: 10323

שנת לידה: 1937

ארץ מוצא: תימן

עיר מוצא: כפר גרנע

סיכום ראיון:

אביבה נולדה בשנת 1937 בכפר גרנע בתימן. בכפר היו כמה עשרות משפחות יהודיות.

הבנות לא למדו בבית ספר, אלא עזרו לקושש עצים, להביא מים מן הבאר, ובכל מלאכות הבית.

כשקמה מדינת ישראל, הגיעו אל הכפר שליחים שבישרו את הבשורה וקראו ליהודים לעלות ארצה.

יהודי הכפר ארזו את חפציהם ויצאו לדרך יחד על גמלים. בדרך היו מכשולים, ומקומות שלא נתנו להם לעבור, אבל השליחים מן הארץ, בעזרתו של בן גוריון, הצליחו להגיע להסכמים עם שלטונות תימן כך שהם יוכלו לעבור.

אביה של אביבה נפטר עוד בתימן, ואת הדרך היא עשתה רק עם אמא והאחים,

בישראל הם הגיעו לעתלית. ההסתגלות לחיים במדינת ישראל הייתה קשה, אבל אפשרית. בארץ הלכה אביבה לבית ספר של בית יעקב.


צילום: לירון בר

Aviva Dahari

Interviewer -
Efrat Kraus
Video length:
00:13:37
Date Taken:
01/01/1
Place:
Garna
,
Yemen
Playlist (0)
00:00:00

More Life Stories:

Search

שם: אביבה דהרי

מס' סימוכין: 10323

שנת לידה: 1937

ארץ מוצא: תימן

עיר מוצא: כפר גרנע

סיכום ראיון:

אביבה נולדה בשנת 1937 בכפר גרנע בתימן. בכפר היו כמה עשרות משפחות יהודיות.

הבנות לא למדו בבית ספר, אלא עזרו לקושש עצים, להביא מים מן הבאר, ובכל מלאכות הבית.

כשקמה מדינת ישראל, הגיעו אל הכפר שליחים שבישרו את הבשורה וקראו ליהודים לעלות ארצה.

יהודי הכפר ארזו את חפציהם ויצאו לדרך יחד על גמלים. בדרך היו מכשולים, ומקומות שלא נתנו להם לעבור, אבל השליחים מן הארץ, בעזרתו של בן גוריון, הצליחו להגיע להסכמים עם שלטונות תימן כך שהם יוכלו לעבור.

אביה של אביבה נפטר עוד בתימן, ואת הדרך היא עשתה רק עם אמא והאחים,

בישראל הם הגיעו לעתלית. ההסתגלות לחיים במדינת ישראל הייתה קשה, אבל אפשרית. בארץ הלכה אביבה לבית ספר של בית יעקב.


צילום: לירון בר

Aviva Dahari
Efrat Kraus
Garna
Yemen
More Life Stories: