Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

שם: פנינה שבו Pnina Shabo

מס' סימוכין: 10196

שנת לידה: 1929

ארץ מוצא: עיראק

עיר מוצא: כרכוך

סיכום ראיון:

פנינה נולדה בשנת 1929 בעיר כרכוך שבצפון עיראק. הקהילה היהודית של כרכוך גרה במעין גטו, והייתה קהילה גדולה למדי.

לפנינה היו 5 אחים ואחיות, ואביה נפטר כשהייתה כבת 6.

בית הספר היהודי שהיה בתוך השכונה היהודית נסגר בתקופה שפנינה הגיעה לגיל בית ספר. הממשלה הקימה בבניין בית הספר נקודת משטרה. הילדים נאלצו ללכת לבית הספר הכללי בשכונה המוסלמית, ופנינה זוכרת שהדרך הייתה מפחידה.

הקהילה הייתה קהילה שומרת מסורת - חגים, ושבתות.

פנינה למדה עד סוף בית הספר היסודי, ולא המשיכה ללימודי תיכון. אחותה הגדולה עסקה בתפירה וכך סייעה בפרנסה, ופנינה הצטרפה אליה ועזרה לה. אחת העבודות שהן עשו הייתה עבור משפחתו של מנהל תחנת המשטרה המקומית. כשאחיה הגדול של פנינה ברח מעיראק לארץ ישראל, היו השמלות הללו לעזר רב. תוך כדי חקירת המשפחה על היעלמות האח, זיהה אותם המנהל, הפסיק את החקירה ושלח אותם הביתה.

בתקופה הזו הגיעו לעיראק שליחים מישראל, והייתה התעוררות ציונית. הנוער נכנס לפעילות בתנועה הציונית חלוצית, פעילות שהייתה חשאית ובסתר. הם למדו עברית, למדו לירות ברובים, והתכוננו לעליה. אחד הפעילים בקבוצה הזו, הפך לימים לבעלה של פנינה.

בשנת 1951, בעת שניתן היתר לעליה, יצאה גם משפחתה לדרך: הם נסעו לבגדד, משם טסו לפרס, ומפרס לארץ ישראל.

התחנה הראשונה שלהם בארץ הייתה במחנה עתלית, ומשם למעברת תלפיות בירושלים. המעבר מעיראק לארץ ישראל היה מעבר חד וקשה - המגורים בצריפים, האוכל, קשיי הפרנסה. כעבור שנה פנינה התחתנה, והזוג הצעיר קיבל צריף משלו במעברת תלפיות, ושם נולד גם בנם הבכור.

צילום: אורן יעקובוביץ'

Pnina Shabo

Interviewer -
Efrat Kraus
Video length:
00:52:24
Date Taken:
01/01/1
Place:
Kirkuk
,
Iraq
Playlist (0)
00:00:00

More Life Stories:

Search

שם: פנינה שבו Pnina Shabo

מס' סימוכין: 10196

שנת לידה: 1929

ארץ מוצא: עיראק

עיר מוצא: כרכוך

סיכום ראיון:

פנינה נולדה בשנת 1929 בעיר כרכוך שבצפון עיראק. הקהילה היהודית של כרכוך גרה במעין גטו, והייתה קהילה גדולה למדי.

לפנינה היו 5 אחים ואחיות, ואביה נפטר כשהייתה כבת 6.

בית הספר היהודי שהיה בתוך השכונה היהודית נסגר בתקופה שפנינה הגיעה לגיל בית ספר. הממשלה הקימה בבניין בית הספר נקודת משטרה. הילדים נאלצו ללכת לבית הספר הכללי בשכונה המוסלמית, ופנינה זוכרת שהדרך הייתה מפחידה.

הקהילה הייתה קהילה שומרת מסורת - חגים, ושבתות.

פנינה למדה עד סוף בית הספר היסודי, ולא המשיכה ללימודי תיכון. אחותה הגדולה עסקה בתפירה וכך סייעה בפרנסה, ופנינה הצטרפה אליה ועזרה לה. אחת העבודות שהן עשו הייתה עבור משפחתו של מנהל תחנת המשטרה המקומית. כשאחיה הגדול של פנינה ברח מעיראק לארץ ישראל, היו השמלות הללו לעזר רב. תוך כדי חקירת המשפחה על היעלמות האח, זיהה אותם המנהל, הפסיק את החקירה ושלח אותם הביתה.

בתקופה הזו הגיעו לעיראק שליחים מישראל, והייתה התעוררות ציונית. הנוער נכנס לפעילות בתנועה הציונית חלוצית, פעילות שהייתה חשאית ובסתר. הם למדו עברית, למדו לירות ברובים, והתכוננו לעליה. אחד הפעילים בקבוצה הזו, הפך לימים לבעלה של פנינה.

בשנת 1951, בעת שניתן היתר לעליה, יצאה גם משפחתה לדרך: הם נסעו לבגדד, משם טסו לפרס, ומפרס לארץ ישראל.

התחנה הראשונה שלהם בארץ הייתה במחנה עתלית, ומשם למעברת תלפיות בירושלים. המעבר מעיראק לארץ ישראל היה מעבר חד וקשה - המגורים בצריפים, האוכל, קשיי הפרנסה. כעבור שנה פנינה התחתנה, והזוג הצעיר קיבל צריף משלו במעברת תלפיות, ושם נולד גם בנם הבכור.

צילום: אורן יעקובוביץ'

Pnina Shabo
Efrat Kraus
Kirkuk
Iraq
More Life Stories: