Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

שם: רחל שלחוב Rachel Shalhov

מס' סימוכין: 37005

שנת לידה:  1940

ארץ מוצא: לוב

עיר מוצא: זליתן

סיכום ראיון:

רחל נולדה בשנת 1940 ועלתה לישראל ב- 1949.

אביה של רחל ניהל בערב טברנה עם משקאות חריפים, שש בש קלפים, וביום היה סוחר - קונה סחורה בשוק ומוכר בסיטונות,

הם גרו ברובע חארה, משפחה ממוצעת עם 7 ילדים. נשים ילדו בבית. 

הם שמרו מסורת, שבת, אכלו כשר,

הם דיברו איטלקית והילדים דיברו גם ערבית טריפוליטאית, הלכו לבית ספר איטלקי בצהריים, וגם למדו תורה ליד בית הכנסת ע"ש הצדקת בושאייף, שנחשבה מצאצאי דוד המלך עם סגולות וניסים ואנשים האמינו והתפללו.

חגגו את החגים, רחל זוכרת את פסח וסוכות. הקהילה לא היתה גדולה. את היחסים עם השכנים היא מגדירה: "כבדהו וחשדהו".

במלחמת העול םהשנייה אבא של רחל היה קשור לאחד השוטרים שהזהיר מפני פרעות, לכן הם ברחו לבית סבא ולמדבר סהרה, ערבים החביאו אותם במזווה וטיפלו בהם,

הבית בזליתן הפך למחנה של נאצים,

כעבור שנה הם חזרו הביתה. ב 1945 היו פרעות בזליתן ואבא של רחל החביא רימוני יד בגג.

ב1949 מרבית היהודים עזבו את זליתן. האחים של רחל עלו לישראל בעלייה לא ליגאלית.

הגיעו שליחי עלייה מארץ ישראל. הם עברו לטריפולי, שם אמרו שיש גזזת ורחל עברה טיפול.

הם הפליגו באוניה הרצל לארץ, ונשלחו לומעברה בבאר יעקב,

העולים מזליטן התארגנו למושב זיתן ובנו ישוב קבע.

הקליטה בארץ היתה בסדר, אבא הצליח, והם השתקמו.

צילום: רוני שביד

 

Rachel Shalhov

Interviewer -
Batia Zinger
Video length:
00:55:49
Date Taken:
01/01/1
Place:
Zliten
,
Libya
Playlist (0)
00:00:00
Search

שם: רחל שלחוב Rachel Shalhov

מס' סימוכין: 37005

שנת לידה:  1940

ארץ מוצא: לוב

עיר מוצא: זליתן

סיכום ראיון:

רחל נולדה בשנת 1940 ועלתה לישראל ב- 1949.

אביה של רחל ניהל בערב טברנה עם משקאות חריפים, שש בש קלפים, וביום היה סוחר - קונה סחורה בשוק ומוכר בסיטונות,

הם גרו ברובע חארה, משפחה ממוצעת עם 7 ילדים. נשים ילדו בבית. 

הם שמרו מסורת, שבת, אכלו כשר,

הם דיברו איטלקית והילדים דיברו גם ערבית טריפוליטאית, הלכו לבית ספר איטלקי בצהריים, וגם למדו תורה ליד בית הכנסת ע"ש הצדקת בושאייף, שנחשבה מצאצאי דוד המלך עם סגולות וניסים ואנשים האמינו והתפללו.

חגגו את החגים, רחל זוכרת את פסח וסוכות. הקהילה לא היתה גדולה. את היחסים עם השכנים היא מגדירה: "כבדהו וחשדהו".

במלחמת העול םהשנייה אבא של רחל היה קשור לאחד השוטרים שהזהיר מפני פרעות, לכן הם ברחו לבית סבא ולמדבר סהרה, ערבים החביאו אותם במזווה וטיפלו בהם,

הבית בזליתן הפך למחנה של נאצים,

כעבור שנה הם חזרו הביתה. ב 1945 היו פרעות בזליתן ואבא של רחל החביא רימוני יד בגג.

ב1949 מרבית היהודים עזבו את זליתן. האחים של רחל עלו לישראל בעלייה לא ליגאלית.

הגיעו שליחי עלייה מארץ ישראל. הם עברו לטריפולי, שם אמרו שיש גזזת ורחל עברה טיפול.

הם הפליגו באוניה הרצל לארץ, ונשלחו לומעברה בבאר יעקב,

העולים מזליטן התארגנו למושב זיתן ובנו ישוב קבע.

הקליטה בארץ היתה בסדר, אבא הצליח, והם השתקמו.

צילום: רוני שביד

 

Rachel Shalhov
Batia Zinger
Zliten
Libya .
More Life Stories: