Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
אודות
English
תמלול
פרטים נוספים
תאריך עלייה: 0/3/1951
מדינת מוצא: עיראק
עיר / יישוב/ כפר במדינת המוצא: בגדד
גיל בזמן עלייה: 15
חיפוש
תאריך עלייה: 0/3/1951
מדינת מוצא: עיראק
עיר / יישוב/ כפר במדינת המוצא: בגדד
גיל בזמן עלייה: 15
דינה צרפתי (מורד)
נתן בראל
סיפורי חיים נוספים:
.
.
.
.
.
.
דינה צרפתי (מורד) - תעודת זהות
דינה צרפתי (מורד) - החיים בארץ המוצא
דינה צרפתי (מורד) - חיי המשפחה
דינה צרפתי (מורד) - חיי היומיום וחיי הקהילה
דינה צרפתי (מורד) - העלייה לארץ
דינה צרפתי (מורד) - dina zarfati - דת, ערכים וחוויות
דינה צרפתי (מורד) - תעודת זהות
דינה צרפתי (מורד) - החיים בארץ המוצא
דינה צרפתי (מורד) - חיי המשפחה
דינה צרפתי (מורד) - חיי היומיום וחיי הקהילה
דינה צרפתי (מורד) - העלייה לארץ
דינה צרפתי (מורד) - dina zarfati - דת, ערכים וחוויות