Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
אודות
English
תמלול
פרטים נוספים
תאריך עלייה: 1/0/1951
מדינת מוצא: אירן
עיר / יישוב/ כפר במדינת המוצא: טוסרקן
גיל בזמן עלייה: 16

משה בכורי

מראיינ/ת -
משה בכורי
אורך הסרטון:
00:00:00
תאריך הצילום:
01/01/1
מקום:
Tusracan
,
Iran

סיפורי חיים נוספים:

חיפוש
תאריך עלייה: 1/0/1951
מדינת מוצא: אירן
עיר / יישוב/ כפר במדינת המוצא: טוסרקן
גיל בזמן עלייה: 16
משה בכורי
משה בכורי
סיפורי חיים נוספים:
.
.
.
.
Tusracan
Iran
משה בכורי - חיי המשפחה
משה בכורי - תעודת זהות
משה בכורי - העלייה לארץ
משה בכורי - החיים בארץ המוצא
משה בכורי - חיי המשפחה
משה בכורי - תעודת זהות
משה בכורי - העלייה לארץ
משה בכורי - החיים בארץ המוצא