Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
אודות
English
תמלול
פרטים נוספים
תאריך עלייה: 0/0/1951
מדינת מוצא: איראן
עיר / יישוב/ כפר במדינת המוצא: קרמאנשא
גיל בזמן עלייה: 8
חיפוש
תאריך עלייה: 0/0/1951
מדינת מוצא: איראן
עיר / יישוב/ כפר במדינת המוצא: קרמאנשא
גיל בזמן עלייה: 8
נעימה חנאסב
נעימה חנאסב
סיפורי חיים נוספים:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Karmanshah
Iran
נעימה חנאסב - תעודת זהות
נעימה חנאסב - חיי המשפחה
נעימה חנאסב - החיים בארץ המוצא
נעימה חנאסב - חיי היומיום וחיי הקהילה
נעימה חנאסב - העלייה לארץ
נעימה חנאסב - דת, ערכים וחוויות
נעימה חנאסב - שפת האם
נעימה חנאסב - שאלות העמקה ומחשבה
נעימה חנאסב - להגיע לישראל
נעימה חנאסב - תעודת זהות
נעימה חנאסב - חיי המשפחה
נעימה חנאסב - החיים בארץ המוצא
נעימה חנאסב - חיי היומיום וחיי הקהילה
נעימה חנאסב - העלייה לארץ
נעימה חנאסב - דת, ערכים וחוויות
נעימה חנאסב - שפת האם
נעימה חנאסב - שאלות העמקה ומחשבה
נעימה חנאסב - להגיע לישראל