Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
אודות
English
תמלול
פרטים נוספים
תאריך עלייה: 0/0/1950
מדינת מוצא: מרוקו
עיר / יישוב/ כפר במדינת המוצא: קזבלנקה
גיל בזמן עלייה: 13
חיפוש
תאריך עלייה: 0/0/1950
מדינת מוצא: מרוקו
עיר / יישוב/ כפר במדינת המוצא: קזבלנקה
גיל בזמן עלייה: 13
רפאל ביטון
רונית לוי
סיפורי חיים נוספים:
.
.
.
.
.
Casablanca
Morocco
רפאל ביטון - תעודת זהות
רפאל ביטון - החיים בארץ המוצא
רפאל ביטון - חיי היומיום וחיי הקהילה
רפאל ביטון - העלייה לארץ
רפאל ביטון - שאלות העמקה ומחשבה
רפאל ביטון - תעודת זהות
רפאל ביטון - החיים בארץ המוצא
רפאל ביטון - חיי היומיום וחיי הקהילה
רפאל ביטון - העלייה לארץ
רפאל ביטון - שאלות העמקה ומחשבה