Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

שם: סימה מורלי

מס' סימוכין: 10344

שנת לידה: 1941

ארץ מוצא: מרוקו

עיר מוצא: תאורירת

סיכום ראיון:

סימה נולדה בשנת 1941 בתאורירת שבמרוקו, היא בת זקונים במשפחתה.

סבא שלה מצד אימה היה הרב משה כהן סקאלי מן העיר דבדו (עיר של כוהנים ותלמידי חכמים). הסב נקרא על ידי תלמידיו שעלו לארץ ישראל לחיות בה וללמד בה תורה. בעת הזו הוא היה כבר אדם מבוגר.  הוא ביקש את רשותה של אשתו, נפרד מילדיו, עלה ארצה והתגורר בעיר העתיקה. כל זה קרה הרבה לפני שסימה נולדה.

בשנת 1948, סביב הקמת המדינה, הייתה מתיחות רבה עם הערבים במרוקו. הוריה של סימה החליטו לעלות ארצה. הם יצאו לדרך יחד עם אחיה ומשפחתו. בלילה הגיעה משאית ולקחה אותם לאוג'דה ומשם למחנה עולים באלג'יר. סימה, שהייתה אז כבת שבע, זוכרת את המחנה כמקום קשה, ללא פרטיות משפחתית. בכל פעם היו קוראים רשימה של שמות, ואלה שקראו בשמם עלו לאוניה, והחלו את מסע העליה.

המשפחה נפרדה - תחילה קראו לאח ולמשפחתו, והם יצאו לדרך, ואחר כך קראו רק בשמו של אביה. האב הפליג עם האוניה לצרפת וחיכה להם שם, אך הימים עברו, וסימה ואימה חיכו לשווא להקראת שמן. לבסוף הגיעה העזרה מידיד של האב בצרפת, שהצליח להכניס אותן לרשימה. כשהגיעו סוף סוף לצרפת, התמוטטה האם ואושפזה. המתח בו הייתה שרויה נתן בה אותותיו, וגם העובדה שלא סמכה על הכשרות במחנה ומיעטה לאכול השפיעה על בריאותה. האב היה משגיח כשרות במפעל שסיפק בשר למחנה העולים בצרפת, והמשפחה התגוררה במלון נחמד מחוץ למחנה, ונהנתה ממשכורת יפה.

הם שקלו להישאר בצרפת, אבל אימא של סימה לחצה מאד להמשיך בתהליך העליה. היו לה כבר כמה ילדים בישראל, והיא רצתה לאחד את המשפחה. הם הפליגו ארצה ונשלחו לאוהלים במעברת פרדס חנה, ומשם לכפר אונו, ואחר כך לשורש. בשורש כבר היה להם צריף, וסימה החלה ללמוד בבית ספר. אך גם משם הם עברו - לעין כרם בירושלים. ההורים המבוגרים התקשו להתפרנס בארץ. המשפחה חיה בצמצום רב, אך ההורים מעולם לא התלוננו.

סימה המשיכה ללימודי תיכון בזכות מורים טובים ובזכות אחיה שהסכים לשלם את שכר הלימוד עבורה, וכך המשיכה סימה לעבר חיים טובים יותר.

צילום: אביה אינפלד

Sima Morali

Interviewer -
Efrat Kraus
Video length:
00:41:48
Date Taken:
01/01/1
Place:
Taourirt
,
Morocco
Playlist (0)
00:00:00

More Life Stories:

Search

שם: סימה מורלי

מס' סימוכין: 10344

שנת לידה: 1941

ארץ מוצא: מרוקו

עיר מוצא: תאורירת

סיכום ראיון:

סימה נולדה בשנת 1941 בתאורירת שבמרוקו, היא בת זקונים במשפחתה.

סבא שלה מצד אימה היה הרב משה כהן סקאלי מן העיר דבדו (עיר של כוהנים ותלמידי חכמים). הסב נקרא על ידי תלמידיו שעלו לארץ ישראל לחיות בה וללמד בה תורה. בעת הזו הוא היה כבר אדם מבוגר.  הוא ביקש את רשותה של אשתו, נפרד מילדיו, עלה ארצה והתגורר בעיר העתיקה. כל זה קרה הרבה לפני שסימה נולדה.

בשנת 1948, סביב הקמת המדינה, הייתה מתיחות רבה עם הערבים במרוקו. הוריה של סימה החליטו לעלות ארצה. הם יצאו לדרך יחד עם אחיה ומשפחתו. בלילה הגיעה משאית ולקחה אותם לאוג'דה ומשם למחנה עולים באלג'יר. סימה, שהייתה אז כבת שבע, זוכרת את המחנה כמקום קשה, ללא פרטיות משפחתית. בכל פעם היו קוראים רשימה של שמות, ואלה שקראו בשמם עלו לאוניה, והחלו את מסע העליה.

המשפחה נפרדה - תחילה קראו לאח ולמשפחתו, והם יצאו לדרך, ואחר כך קראו רק בשמו של אביה. האב הפליג עם האוניה לצרפת וחיכה להם שם, אך הימים עברו, וסימה ואימה חיכו לשווא להקראת שמן. לבסוף הגיעה העזרה מידיד של האב בצרפת, שהצליח להכניס אותן לרשימה. כשהגיעו סוף סוף לצרפת, התמוטטה האם ואושפזה. המתח בו הייתה שרויה נתן בה אותותיו, וגם העובדה שלא סמכה על הכשרות במחנה ומיעטה לאכול השפיעה על בריאותה. האב היה משגיח כשרות במפעל שסיפק בשר למחנה העולים בצרפת, והמשפחה התגוררה במלון נחמד מחוץ למחנה, ונהנתה ממשכורת יפה.

הם שקלו להישאר בצרפת, אבל אימא של סימה לחצה מאד להמשיך בתהליך העליה. היו לה כבר כמה ילדים בישראל, והיא רצתה לאחד את המשפחה. הם הפליגו ארצה ונשלחו לאוהלים במעברת פרדס חנה, ומשם לכפר אונו, ואחר כך לשורש. בשורש כבר היה להם צריף, וסימה החלה ללמוד בבית ספר. אך גם משם הם עברו - לעין כרם בירושלים. ההורים המבוגרים התקשו להתפרנס בארץ. המשפחה חיה בצמצום רב, אך ההורים מעולם לא התלוננו.

סימה המשיכה ללימודי תיכון בזכות מורים טובים ובזכות אחיה שהסכים לשלם את שכר הלימוד עבורה, וכך המשיכה סימה לעבר חיים טובים יותר.

צילום: אביה אינפלד

Sima Morali
Efrat Kraus
Taourirt
Morocco
More Life Stories: