Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

שם: יעקב שויקה

מס' סימוכין: 33084

שנת לידה: 1936

ארץ מוצא: מצרים

עיר מוצא: קהיר

סיכום ראיון:

יעקב נולד בקהיר בשנת 1936, בן למשפחת רבנים שהגיעה לקהיר מן העיר חאלב שבסוריה. הסבא, חכם מנחם שוויכה היגר למצרים בשנת 1910 בקירוב, בעקבות השפל הכלכלי שפקד את סוריה. אביו של יעקב, חכם אהרון שוויכה, היה אז ילד בן 10. בשנות מלחמת העולם הראשונה ירד למצרים הרב עזרא עטיה, שהיה לימים ראש ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים, והנער אהרון למד איתו בחברותא והפך לתלמיד וחבר שלו. חכם אהרון נשא לאישה את שרה, שאף היא הגיעה מחאלב, והשניים בנו את ביתם בקהיר בשכונת אל דאהר.

בשנת 1936 נולד להם בנם יעקב, שקדמו לו כמה אחים ואחיות שחלקם נפטרו בגיל צעיר.

יעקב למד בבית הספר היסודי היהודי 'קטאוי', והמשיך ללימודי תיכון בבית הספר הצרפתי 'ליסה פרנסה' ואהב במיוחד את לימודי המתמטיקה. בקהיר לא היה אז בית ספר תיכון יהודי. בשעות אחר הצהרים ובשבתות היה יעקב הולך לישיבת 'אהבה ואחווה' שאביו הקים. ישיבת 'אהבה ואחווה' לא הייתה ישיבה רגילה. היא הייתה בית כנסת, שבמשך שעות אחר הצהריים והערב אסף אליו את הילדים, הנערים והמבוגרים לשיעורי תורה וללימוד משותף. כולם הלכו בשעות הבוקר ללימודים או לעבודה ובשעות הפנאי ובשבתות התכנסו ללמוד תורה מתוך רצון, ואהבה ודיבוק חברים. אחד המורים, שבשיעוריו למד יעקב כילד, היה הרב עובדיה יוסף הצעיר, שנשלח מירושלים למצרים על ידי הרב עטיה, לבקשתו של חכם אהרון שוויכה.

הקשר עם המוסלמים במצרים היה קשר טוב, אך מדי פעם היו ימים שבהם הסכסוך בין מדינות ערב לישראל העיב על חיי היהודים, והם היו צריכים להיזהר.

בשנת 1956 נחלה מצרים תבוסה צורבת במלחמת סיני, והכעס יצא על היהודים. רבים מאד נעצרו ועונו. יעקב היה אז בן 20, ועבד בחברה בבעלות יהודית. כעבור זמן לא רב  הלאימה ממשלת מצרים את כל הרכוש היהודי. המפעל עבר לבעלות מוסלמית, והבעלים כפה על העובדים לעבוד בשבת. יעקב עזב את העבודה והבין שהגיע הזמן לצאת ממצרים ולעלות ארצה. אחר כך הגיעה גם פקודת גירוש לרבים מן היהודים, ויהודי מצרים נאלצו לצאת מבלי שיכלו למכור את רכושם.

המשפחה של יעקב עשתה את דרכה לאיטליה ומשם לישראל - לשכונת קרית יובל בירושלים.

חבלי הקליטה היו קשים. יעקב החליט להמשיך ללמוד מתמטיקה באוניברסיטה העברית, והיום הוא פרופסור אמריטוס במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן.

צילום: לירון בר

 

Prof. Jacob Shweka

Interviewer -
Efrat Kraus
Video length:
01:28:22
Date Taken:
01/01/1
Place:
Cairo
,
Egypt
Playlist (0)
00:00:00

More Life Stories:

Search

שם: יעקב שויקה

מס' סימוכין: 33084

שנת לידה: 1936

ארץ מוצא: מצרים

עיר מוצא: קהיר

סיכום ראיון:

יעקב נולד בקהיר בשנת 1936, בן למשפחת רבנים שהגיעה לקהיר מן העיר חאלב שבסוריה. הסבא, חכם מנחם שוויכה היגר למצרים בשנת 1910 בקירוב, בעקבות השפל הכלכלי שפקד את סוריה. אביו של יעקב, חכם אהרון שוויכה, היה אז ילד בן 10. בשנות מלחמת העולם הראשונה ירד למצרים הרב עזרא עטיה, שהיה לימים ראש ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים, והנער אהרון למד איתו בחברותא והפך לתלמיד וחבר שלו. חכם אהרון נשא לאישה את שרה, שאף היא הגיעה מחאלב, והשניים בנו את ביתם בקהיר בשכונת אל דאהר.

בשנת 1936 נולד להם בנם יעקב, שקדמו לו כמה אחים ואחיות שחלקם נפטרו בגיל צעיר.

יעקב למד בבית הספר היסודי היהודי 'קטאוי', והמשיך ללימודי תיכון בבית הספר הצרפתי 'ליסה פרנסה' ואהב במיוחד את לימודי המתמטיקה. בקהיר לא היה אז בית ספר תיכון יהודי. בשעות אחר הצהרים ובשבתות היה יעקב הולך לישיבת 'אהבה ואחווה' שאביו הקים. ישיבת 'אהבה ואחווה' לא הייתה ישיבה רגילה. היא הייתה בית כנסת, שבמשך שעות אחר הצהריים והערב אסף אליו את הילדים, הנערים והמבוגרים לשיעורי תורה וללימוד משותף. כולם הלכו בשעות הבוקר ללימודים או לעבודה ובשעות הפנאי ובשבתות התכנסו ללמוד תורה מתוך רצון, ואהבה ודיבוק חברים. אחד המורים, שבשיעוריו למד יעקב כילד, היה הרב עובדיה יוסף הצעיר, שנשלח מירושלים למצרים על ידי הרב עטיה, לבקשתו של חכם אהרון שוויכה.

הקשר עם המוסלמים במצרים היה קשר טוב, אך מדי פעם היו ימים שבהם הסכסוך בין מדינות ערב לישראל העיב על חיי היהודים, והם היו צריכים להיזהר.

בשנת 1956 נחלה מצרים תבוסה צורבת במלחמת סיני, והכעס יצא על היהודים. רבים מאד נעצרו ועונו. יעקב היה אז בן 20, ועבד בחברה בבעלות יהודית. כעבור זמן לא רב  הלאימה ממשלת מצרים את כל הרכוש היהודי. המפעל עבר לבעלות מוסלמית, והבעלים כפה על העובדים לעבוד בשבת. יעקב עזב את העבודה והבין שהגיע הזמן לצאת ממצרים ולעלות ארצה. אחר כך הגיעה גם פקודת גירוש לרבים מן היהודים, ויהודי מצרים נאלצו לצאת מבלי שיכלו למכור את רכושם.

המשפחה של יעקב עשתה את דרכה לאיטליה ומשם לישראל - לשכונת קרית יובל בירושלים.

חבלי הקליטה היו קשים. יעקב החליט להמשיך ללמוד מתמטיקה באוניברסיטה העברית, והיום הוא פרופסור אמריטוס במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן.

צילום: לירון בר

 

Prof. Jacob Shweka
Efrat Kraus
Cairo
Egypt
More Life Stories: