Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

שם: עוזי שמואל Uzi Shmuel

מס' סימוכין: 103405

שנת לידה: 1942       

ארץ מוצא: עיראק        

עיר מוצא: סולימניה

סיכום ראיון:  

עוזי נולד ב 1942 בעיר סולימניה, כשנולד קראו לו נאג'י, לאבא שלו קראו ניסים ולאמא סעדה.

הם היו משפחה דתית, שני אחים ושתי אחיות, בבית דברו ארמית, היו מגיעים שליחים מארץ ישראל וכל הקהילה התארגנה ועלתה בשנת 1950. בסולימניה לא נשאר יהודי אחד.

כל הרכוש שלהם נשאר בסולימניה, אבא של עוזי לקח בהיחבא את מגילת אסתר וספרי קודש שהיו בבית. 

עוזי ומשפחתו הגיעו לשער עלייה עברו למגדיאל.

בכפר יונה עוזי למד בבית ספר בר אילן, היה לו מורה בשם אשר שאמר לו שצריך לשנות את השם נאג'י כי השם לא מתאים. השם נאג'י זה "עוז" אז תוכל להיות עוזי, וההורים הסכימו לשנות לו את השם מנאגי לעוזי.

בשנת 1960 עוזי התגייס לצבא ושירת בגולני, היה עובד בכל החופשות בקטיף, איסוף בוטנים מהשדות.

צילום: אביה אינפלד

 

 Uzi Shmuel

Interviewer -
Galit Cohen Krespi
Video length:
00:39:53
Date Taken:
01/01/1
Place:
Sulaymaniyah
,
Iraq
Playlist (0)
00:00:00
Search

שם: עוזי שמואל Uzi Shmuel

מס' סימוכין: 103405

שנת לידה: 1942       

ארץ מוצא: עיראק        

עיר מוצא: סולימניה

סיכום ראיון:  

עוזי נולד ב 1942 בעיר סולימניה, כשנולד קראו לו נאג'י, לאבא שלו קראו ניסים ולאמא סעדה.

הם היו משפחה דתית, שני אחים ושתי אחיות, בבית דברו ארמית, היו מגיעים שליחים מארץ ישראל וכל הקהילה התארגנה ועלתה בשנת 1950. בסולימניה לא נשאר יהודי אחד.

כל הרכוש שלהם נשאר בסולימניה, אבא של עוזי לקח בהיחבא את מגילת אסתר וספרי קודש שהיו בבית. 

עוזי ומשפחתו הגיעו לשער עלייה עברו למגדיאל.

בכפר יונה עוזי למד בבית ספר בר אילן, היה לו מורה בשם אשר שאמר לו שצריך לשנות את השם נאג'י כי השם לא מתאים. השם נאג'י זה "עוז" אז תוכל להיות עוזי, וההורים הסכימו לשנות לו את השם מנאגי לעוזי.

בשנת 1960 עוזי התגייס לצבא ושירת בגולני, היה עובד בכל החופשות בקטיף, איסוף בוטנים מהשדות.

צילום: אביה אינפלד

 

 Uzi Shmuel
Galit Cohen Krespi
Sulaymaniyah
Iraq
More Life Stories: