Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information

שם: עמרם אהרון Aharon Amram

מס' סימוכין: 10386

שנת לידה: 1937    

ארץ מוצא: תימן

עיר מוצא: צנעה  

סיכום ראיון:   

אהרן נולד למשפחה של 7 נפשות. 

אביו של אהרון, סולימן, עסק בקבלה מעשית והיה שליח בית דין, תפקידו היה להעיר אנשים בלילה לעבודה ולתפילה. ובבוקר היה מוכר נעלים.

שורשי המשפחה של אהרן מהכפרים שרצו לאסלם אותם ולכן הם ברחו לצנעה, שם המשטר הגן על היהודים.

היהודים חיו מבחירה בקהילה ברובע היהודי קאע אל יהוד, המצב הכלכלי היה בינוני.

אהרון למד במוסדות כי"ח לימוד חילוני ותורני. למדו בשפה הערבית תורנית ולבוש ענטרי, מן שמלות, כיפות ופאות.

אמא רומיה היתה צדקת שעזרה לכול נצרך.

החגים נחוגו באדיקות, והשכנים העריכו וקנאו ביהודים. הימאם יחיא ביקר ברובע. בתימן לא פסקה העליה לא"י . הם יצאו במשאיות לחשאד ומשם לארץ. בארץ הפך לאומן בתחום הזמר של תימן וכן בנו.

צילום: אורן יעקובוביץ  


 

 

Aharon Amram

Interviewer -
Batia Zinger
Video length:
00:46:25
Date Taken:
01/01/1
Place:
Sana
,
Yemen
Playlist (0)
00:00:00
Search

שם: עמרם אהרון Aharon Amram

מס' סימוכין: 10386

שנת לידה: 1937    

ארץ מוצא: תימן

עיר מוצא: צנעה  

סיכום ראיון:   

אהרן נולד למשפחה של 7 נפשות. 

אביו של אהרון, סולימן, עסק בקבלה מעשית והיה שליח בית דין, תפקידו היה להעיר אנשים בלילה לעבודה ולתפילה. ובבוקר היה מוכר נעלים.

שורשי המשפחה של אהרן מהכפרים שרצו לאסלם אותם ולכן הם ברחו לצנעה, שם המשטר הגן על היהודים.

היהודים חיו מבחירה בקהילה ברובע היהודי קאע אל יהוד, המצב הכלכלי היה בינוני.

אהרון למד במוסדות כי"ח לימוד חילוני ותורני. למדו בשפה הערבית תורנית ולבוש ענטרי, מן שמלות, כיפות ופאות.

אמא רומיה היתה צדקת שעזרה לכול נצרך.

החגים נחוגו באדיקות, והשכנים העריכו וקנאו ביהודים. הימאם יחיא ביקר ברובע. בתימן לא פסקה העליה לא"י . הם יצאו במשאיות לחשאד ומשם לארץ. בארץ הפך לאומן בתחום הזמר של תימן וכן בנו.

צילום: אורן יעקובוביץ  


 

 

Aharon Amram
Batia Zinger
Sana
Yemen
More Life Stories: