Web Documents
Files
Manage
Powered by ClearMash Solutions Ltd -
About
עברית
Transcription
Additional information
The transcription will soon be available
00:01:00

אני אפרתי שמש
מושב ברקת 206.
נולדתי בחבאן.
התייתמתי בגיל צעיר,
אני לא מכירה את אימא שלי.
גדלתי פעם אצל
סבתא פעם אצל אבא.
אבא שלי התחתן עם אישה אחרת ו...
לא התייחסה אלי כמו שצריך,
אבל בכל זאת גדלתי.

היה לי כל כך קשה.
עלינו לארץ בשנת 50',
ולא נתנו לי ללמוד,
נתנו לי לרעות את העיזים,
ואני השתדלתי לרעות
קרוב לבית ספר,
הייתי מסתכלת דרך
החלון איך הם לומדים,
ולפעמים הייתי נכנסת לכיתה,
הייתי שותה את הלימודים כמו מים.
 

00:02:00


כל כך רציתי ללמוד,
התעודה שלי הייתה הכי
טובה מכל הילדים.
למה, אני רציתי ללמוד.
לא הכריחו אותי.
ולפעמים אבא שלי רואה
שאני הולכת ללמוד,
אז הוא מרביץ לי,
מחזיר אותי הביתה.
למה, כתוב...
היו אומרים שמי שמלמד את הבת שלו
הוא מלמד תפלות.
כאילו רק הבנים.
אבל מה שכן,
שהייתי עוד קטנה בחוץ לארץ

לימד אותי א', ב',
"תורה ציווה לנו משה..." בעל פה.
מי לימד אותך אבא?
-אבא שלי ככה בעל פה.
יש בנות יותר גדולות
ממני התחילו ללמוד.
זה היה מוזר שבנות
הולכות ללמוד בחדר,
בבית כנסת יותר נכון, לא היה
חדרים, אלא למדו בבית כנסת.
עכשיו החבאנים הם
לא גלו כמו כולם,
 

00:03:00


אלא המלך שלמה שלח אותם
לצרוף כסף למלכת שבא,
והיו מפוזרים בגבעות וזה.
והייתה מלחמה בין המלך
של חבאן לעוד מלך אחר,
והמלך השני היה מנצח
את המלך של חבאן.
ומביא יועצים,
הביא לו יועצים שייעצו לו איך לנצח.אף אחד לא היה יכול לתת לו עצה נכונה,
אמרו לו, רק היהודים.
הוא בא ליהודים,
היה אחד שקראו לו סלים אל-חכים,
הוא אומר לו,
תן לי עצה איך אני אנצח את המלך השני,
למה הוא מנצח אותי כל הזמן.
אומר לו תשמע, אני יהודי,
לא רוצה להתערב בעסקים שלכם,
עזוב אותי לא רוצה אני...
אומר לו, אל תדאג, אני אחראי לך,
רק תן לי עצה והכל יהיה בסדר.

00:04:00

אז הוא אמר לו תשמע,
הסוסות שלו המליטו,
תשלח לו תשורה
ותסייד את כל החזית,
תסייד את כל החזית,
שיראה שאתה עוד חזק.
ובלילה תוציא את ה...
חיילים שלך, יחפרו
שוחות, ותכסה אותם עם קש,ברגע שהוא יבוא להילחם אתך
כל החיילים שלו יפלו לתוך השוחה,
ואתם תסתערו עליהם מחדש.
ו... בסדר, עשה את הדבר מה שעשה,
מה שהוא הציע לו הצליח.
אחרי שהוא ניצח הוא
בא אל היהודי אומר לו,
מה אני אתן לך עבור העצה שנתת לי?
אומר לא, אני לא רוצה
כלום, תעזוב אותי, לא רוצה.

00:05:00

אומר לו, לא, אני חייב.
עכשיו המלך, הארמון שלו על ההר,
ויש עוד הר עם רחבה גדולה,
אומר לו אם אתה רוצה
באמת לתת לי משהו,
תן לי את הרחבה הזאת ליהודים.
למה הם היו מפוזרים.
ולמה הוא בחר את המקום הזה?
קודם כל קרוב למלך,
שנית, כל היהודים...
יש כמו...המושב שלהם יחד.
הם גרים ביחד והכל.
שנית, קרוב למאגרי מים.
וחוץ מכבודכם, הביוב הוא מאחורה,
לא מריחים את כל ה...
עכשיו החבאנים שימרו את
היהדות כמו שבבית המקדש.
אנחנו לא דומים לתימנים, לא...
המנהגים שלנו אחרים,

00:06:00

השירים, התפילות והמנגינות
של התפילות שימרו,
והלבוש שלנו.
עכשיו, החבאנים הם גידלו שיער.
ולמה גידלו שיער?
לאות...
אבל על בית המקדש.
שמעו שבית המקדש נחרב,
אז גידלו שיער לאות אבל.
הילדים... לילדים היו פאות,ואחרי שהוא כבר התחיל לגדול...
מגדלים לו את השיער.
עכשיו, החתונות שלנו הם אחרות.
יש לנו שבועיים רק שמחות וחתונה.
פעם עושים חינה אצל החתן,
פעם אצל הכלה.
לפני שהוא...
שהאבא של החתן רוצה את הכלה,
רוצה לחתן את הבן שלו,

00:07:00

אז הוא הולך אצל אבא
של הכלה ואומר לו,
אני רוצה את הבן שלך לבת שלי.
מחליטים על תאריך,
בתאריך הזה קובעים
באיזה יום תהיה החתונה.
אז עושים שידוכים.
אוספים את כל הקהל לבית של החתן,לוקחים את הזקן שבחבורה,
נותנים לו גם שמן וגם כסף,
הולכים לבית של הכלה,
נותן לאבא של הכלה את הכסף,
לכלה שופך לה על הראש את השמן.
אומר לה, אני שליח מפלוני בן פלוני,
שידוכים במקום קידושין.
וזה כבר...
תפוסה מאז היום הוא חייב,
אשתו לכל דבר.
אבל לא...
בלי דברים אחרים.

00:08:00

עד שהם קובעים את הערב חתונה,
הם הולכים את כל מה שהראיתי לך,
את התבלינים של ה...
בשמים, פעם אצל הכלה,
פעם אצל החתן,
עושים את הפופקורן פעם אצל
החתן, פעם אצל הכלה.
לפני החתונה עושים
לה את הצמות לכלה,
קולעים לה טבעות הנשים,
וקולעים לה את הצמות.אחר כך את החינה,
עושים לה חינה מהבוקר עד הערב.
היא יושבת,
היא לא צריכה לפקוח עיניים ולא כלום,
לא שואלים אותה אם את
רוצה את החתן הזה או לא,
ההורים קובעים.
ואחר כך אצל החתן עושים
את החינה כל הלילה.
החינה של החתן היא הכי
טובה מכל החינות של...
מכל החתונה.

00:09:00

היתמות של האימא היא יותר קשה.
אבל מה, הקדוש ברוך הוא כבר
נתן לי את החכמה כמו שאומרים.
חכמה, אני כל דבר רציתי
ללמוד, היה לי חשק ללמוד,
וכל דבר שאני רואה שהם
לומדים אני הולכת ועושה.
מסתכלת מה הם עושים,
למה הייתה התעודה שלי הכי
טובה מכולם שבאנו לכאן.
אז לא היו תעודות כמו היום,היה רק דף חלק,
ציור, עושים קווים,
והיו כותבים את ה...
תספרי לי כמה אחים הייתם במשפחה?
אני היחידה מאימא שלי.
אימא שלי היא נפטרה בלידה.
אני זוכרת כמו חלום,
כמו חלום, שאימא שלי נפטרה,
זה היה ערב שבת,
היא הרגישה את הצירים,
והיא ירדה עם...

00:10:00

עם איזו אישה,
ויומיים היא הייתה יולדת.
אבא...
הדוד שלי זכרונו לברכה
רצה לעשות לה איזה...
את יודעת, הרי כותבים,
נתן להם...
מחרס, כתב לה על איזה חרס,
שם לה מתחת ללשון והיא צועקת.
שמוציאים את החרס הזה היא שקטה.
ויומיים נשארה...
עוד דוד אחד, הדוד של אימא שלירצה לפתוח לה את
הבטן כשהיא נפטרה.
היא נפטרה ועוד הילד מפרפר בפנים.
אז הם פחדו,
לא הבינו מה זה התרופה...
אם היה פותח לה את הבטן
היה לי אח או אחות ממנה.
אבל היא נפטרה עם הילד,
ונשארתי בלי...
אבל אני, הקדוש ברוך הוא חנן אותי
בשכל, שאני הייתי...

00:11:00

כל דבר הייתי מתעניינת איך ללמוד, איך ל...
מה הם עושים, מה זה...
עם הסבתא, אני כשהדודים
שלי היו שוחטים או משהו,
אני הייתי לובשת את הצעיף
הזה, כמו זה, את רואה אותו,
הייתי לובשת או
לוקחת מאחת הדודות,
הייתי מגישה לדודים שלי ו...
לא היה לי... עוד אני קטנה,
לא היה לי מה ללמוד שם.
רק אבא שלי היה מלמד אותי
(מדברת תימנית)
סליחה שאני צרודה היום.סבתא שלי שהייתה הולכת לחטוב עצים
הייתה לוקחת אותי
בשביל שאני לא אשאר.
אז היא מין נעלמת אחרי איזה עץ,
אני מתחילה לצרוח "סבתא סבתא"
אבל לא... לא עבדתי.
יש בנות שהן יותר גדולות ממני
הם מעירים אותם על הבוקר,
הולכים לרפתות איפה שהפרות,

00:12:00

מביאים את הגללים... הלכלוך
של הפרות, מה שהן עושות,
היו עושים את זה כמו
בהר איפה שהמלך
עושים את זה כמו פיתות
כאלה עד שמתייבש,
לוקחים את זה לעצים,
אין שם גז ואין...
זה עוזר במקום עצים,
אז גם זה עושים את זה.
אני לא הלכתי.עוד הייתי קטנה לא...
גם אני הראשונה מ...
הנכדה הראשונה של הסבתא
שלי מכולם, מכל הדודים.
אז הם פינקו אותי פחות או יותר
הדודים שלי פינקו אותי והסבתא,
אבל להיות בלי אימא
אין. אין תחליף לאימא.
ותספרי לי, איזו שפה הייתם מדברים?
-ערבית.
החבאנים הם דיברו עברית
ממש עברית צחה.

00:13:00

וכשעלינו לארץ
אמרו מה זה?
קודם כל הם היו גבוהים,
ויפים עם השיער, קראו
להם הנסיכים מקדם.
אמרו להם איך אתם מדברים עברית?
אמרו אנחנו קוראים בתורה כל הזמן.
התורה היא בעברית, כמו שאנחנו
לומדים כאן בספרים גם שם.
הנשים לא היו לומדות, אבל הגבריםהן יושבות ליד הגברים
שהם לומדים בחגים והכל,
אז הם מסבירים לנשים,
אז הן קלטו, אומרים "שומע כקורא".
עכשיו החגים, אם זה
למשל עכשיו פורים יבוא,
שמונה ימים לפני פורים
הם משחקים בלילה.
כולם יוצאים, יש מגרש, כל הבתים
של החבאנים זה חצי גורן,
כל בית זה חמש קומות.

00:14:00

אז הם יוצאים בלילה, משחקים
הבנים לבד, הבנות לבד,
הנשים לבד והצעירות
לבד, הגברים לבד.
הנשים המבוגרות שהן
לא יכולות לשחק
אז הן עומדות שתי שורות.
קשה, כואב לי...
שתי שורות עומדות,
הם שרים (שרה בתימנית)וזזים אז התור השני מתחיל לשיר.
וככה, ויש מישהו לידן,
הוא נותן להן את המילים.
כל אחד, השירים האלה מחברים אותם,
על שמחה, על כאב, על...
מה שהולך לנו בשמיים כשאדם
נפטר, מה יהיה לו למעלה,
כל אחד מה שהוא רוצה לחבר.
ביום פורים קודם כל יש...

00:15:00

צום, תענית אסתר.
צמים כל היום,
הולכים לבית כנסת, חוזרים,
ואוכלים ואחר כך
המשחק הכי הכי טוב
זה ערב פורים, זה כבר
השיא של המשחקים.
בבוקר האימא מלבישה לבנות
את התכשיטים שלה,
והיא שולחת אותה עם
משלוח מנות עם כל ה...
איפה שהיא רוצה, עם מי שהיא...והיא חופרת גומה גדולה,
עושה בה את הגללים של הגמלים,
שורפת אותם עד שיהיו אדומים,
באים הבנים מבית הכנסת,
אחרי האוכל או אחרי זה,
הוא לוקח אחד מהגללים וכותש אותו עם...
וזה הקפצונים.
זה עושה רעש כמו קפצונים,
זה הקפצונים שלהם.
בפסח כבר מחודש אחרי
פורים מיד כבר מתחילים

00:16:00

לברור את החיטה בשביל המצות.
מי בורר וטוחן? רק אישה
שהיא בלי מחזור או גברים.
וגם שעושים את ה... אופים.
עכשיו, הם מתחילים הנשים...
הגברים כמובן הם
בצורפות.
הם עובדים רק צורפות החבאנים, אין
להם עבודות אחרות, רק צורפות.אבל הולכים לכל מיני
מקומות או במקום,
אי אפשר במקום אחד
לשרוף את כל ה...
אז הם מתפזרים לכל מיני מקומות,
הנשים מתחילות לסייד את
הבתים, בפרט חדר האוכל,
כולם אוכלים בחדר
האוכל, כל המשפחה,
נניח מפעים, אז יש להם חדר אוכל ענק,
המעטופים, ההללים, כל משפחה
זה על חמש קומות,
כל בית חמש קומות.

00:17:00

מנקים את הבית לפסח
ועושים את הרצפה,
שם אין רצפה, אז מביאים
חול אדמה עם קש,
ועושים ברצפה, מורחים על הרצפה,
ובמקום הפאנלים עושים משהו שחור,
ובחדר אוכל מציירים
כל מיני ציורים,שם בחבאן הגבעות, הרים שם, הרים
שמוצאים, כל הצבעים יש בהם.
אם זה סיד אם זה אדום,
כחול, כל הצבעים יש,
ויש...
שם יש בכל הצבעים, זה זוהר
ומוציאים מכל מיני דברים.
אז הם לוקחים מהדבר,
זה גם כשמלחימים,
שהראיתי לך את המלחם, שמלחימים
יש הר גם כן שקוראים לו...

00:18:00

מוציאים ממנו את האבקה שמלחימים.
ובערב פסח בבוקר...
קודם בערב לפני כן
הם בודקים את החמץ,
אחרי שכל הבית כבר נקי הגברים בודקים
את החמץ, בכל הבית, שלא יהיה חמץ.
בבוקר קמים, מתפללים, שוחטים,ואחרי צהריים הולכים
לאפות את המצות,
מתאספים כל המשפחה, גברים ונשים
אז 18 דקות מהלישה
שמתחילים ללוש עד שמוצאים את ה...
את המצות מהתנור.
והתנור עם אדמה מלמטה,

00:19:00

והם שרים "הללויה, הללו עבדי אדוני..."
18 מוציאים את המצות,
הולכים מתקלחים,
הולכים לבית הכנסת,
ואת יודעת באים ערב פסח
כולם מביאים את ההגדה עד...
עד חצות, מחלקים להם את זה
ושרים את השיר(שרה בתימנית)
שמהר מהר צריכים ללוש.
וכל הלילה שרים, יש שירים ורוקדים וזהו.
זה החג.
עכשיו שבועות כרגיל אין...
חנוכה
שמונה ימים מדליקים את החנוכייה,
ויש להם, הבית...
בכניסה...

00:20:00

יש להם מין גומה,
כוך כזה בשביל הנרות,
וההורים, הגברים הם
בכלל לא נמצאים,
הילדים או זקנים נמצאים,
האימהות מלבישות
את הבנות עם התכשיטים,
הבנים מסתובבים מבית לבית,
מדליקים את החנוכייה,
והבנות עם כל התכשיטים
מנענעות את הראשבשעת ההדלקה.
ומבית לבית ככה עושים.
ובחנוכה שמונה ימים מזמינים
את המשפחה את הבנות,
עושים להם עסידה, את יודעת מה זה עסידה?
את לא יודעת.
"עציט", אז הם מזמינים, אוכלים וזהו.
מאכלים, אנחנו אוכלים, לחוח
שלנו לא כמו הלחוח של התימנים.
בחוץ לארץ עושים רק מדורא,

00:21:00

או דוחן, או פנסילריה או...
ויש כאלה שהם
מרתיחים את הדורא
לזמן קצוב, הם כבר יודעים
את, אני לא יודעת, את הזמן,
נותנים לה להתייבש,
ואחר כך טוחנים את זה.לוקחים, מחלקים אותו,
מרטיבים, מחלקים אותו לרבעים,
רבע אחד, חלק מבשלים,
וטוחנים את זה על ריחיים,
אני אראה לך את זה בחוץ.
ונותנים לו להחמיץ קצת, אמנם...
עם כל מיני תבלינים, חילבה וכוסברה
ובצל וטוחנים את זה ביחד,
וזהו, אחר כך מתחילים
לעשות אותו דק דק הלחוח,
עושים אותו דק,

00:22:00

לא כמו הלחוח של התימנים.
וגם עושים בתנור,
אופים בתנור פיתות.
שם ארץ עניה לא היה
מה לאכול הרבה.
היו ירקות קצת מדי פעם,
או שהם היו הולכים
לשדות מה שזה...
עזרה בשדות, כל מיני עשביות, עשביה.לוקחים ועושים אוכל ו...
עכשיו את עושה את המאכלים האלה?
-בטח.
מה את עושה פה?
-אני עושה לחוח,
אני מכינה אותו, בגלל זה את
רואה את השולחנות שאני...
היו אצלי לפני שבוע חמישים איש,
הכנתי להם מרק תימני, לחוח,
גם אורז וסלט, את יודעת...
אני שאלתי, כשהתחתנתי
התחלתי לשאול,

00:23:00

אני רוצה ללמוד, אני רוצה ל...
אני אומרת לך שאני אוהבת ללמוד,
כל דבר שאני רואה אז אני לומדת.
הדוד של בעלי, הנה את רואה
אותו בתמונה בצד שמאל?
הוא עלה עם הדודה שלי שראית
אותם, הם עלו ב- 45'.
את יודעת, הם עלו ממקום למקום...
אמנם שמעו על ארץ ישראל,
אבל לא ידעו איך.והתחילו ללכת ממקום
למקום עד שהגיעו לעדן,
בעדן הם כבר ראו אנשים
שהם עולים לארץ,
עליה בלתי לגאלית,
אז גם הם עלו ב- 45'
הם כבר פה בארץ.
אחרי מלחמת השחרור
הוא שלח מכתבים לכל מיני מקומות,
שיש עוד איזו קבוצה של
אנשים באיזה מקום נידח,

00:24:00

ושלח מכתבים.
הוא גם כן ירד מהארץ לעדן
בשביל לסדר את העלייה שלנו.
ושלחו מכתב,
לחבאן, ליהודים,
הם שלחו קודם את
יוסף צדוק יבניאלי.
שהם באו התחפשו לערבים,
כשבא לו ערבי ליהודים
אז הם דיברו איתם בעברית,למה הם התחפשו שלא יגידו...
מאז מלחמת השחרור התחילו
לעשות לנו בעיות הערבים,
התחילו להרביץ ו...
וגם משלמים מס גולגולת,
כל אחד משלם, משלמים למלך.
והערבים התחילו לעשות לנו צרות,
אז הם נכנסו והתחפשו לערבים,
כשנכנסו ליהודים התחילו לדבר
אתם דברי תורה והכל ש...
אמרו להם,
אנחנו רוצים לקחת אתכם לארץ.

00:25:00

אמרו, איך נעלה, קודם
כל איפה ארץ ישראל?
זה שאנחנו מתפללים לארץ ישראל
אבל לא יודעים איך לצאת,
מצור עליהם שהם לא יכולים.
אמרו להם, אל תדאגו אנחנו נסדר לכם.
חזרו לארץ ושלח הדוד של בעלי
מכתבים אל כל מיני מקומות,
וקודם כל שלחו את הכסף
מה שחייבים היהודים למלך,למה היהודים אין להם,
הם עניים אין להם,
לא אנשים עשירים כמו
במקומות אחרים.
חלק אספו כמה שיכלו,
השאר מהממשלה מפה מהארץ
שלחו להם למלך.
עכשיו שנתנו למלך מה שמגיע לו,
שלחו שני מכתבים, מכתב
ליהודים, מכתב למלך.

00:26:00

היהודים אמרו, איך אנחנו נעלה,
מה נגיד למלך, מה נגיד למלך, מה?
אז אמרו ניקח קבוצה של זקנים ככה
ונדבר עם המלך.
באמת דיברו איתו,
אמר להם, אתם יכולים ללכת
אני כבר קיבלתי מכתב.
והערבים התחילו לבכות,
המזל שלנו אתם, אתם הולכים
עוזבים אותנו, יהיה לנו קשה.למה הם... הם היו צורפים היהודים.
רק לערבים, הנשים הערביות
מתלבשות, גם היהודים,
בכל הידיים, מלאות, הרגליים,
הראש, הכל מלא מלא מלא כסף.
תכשיטים עד כאן וחגורות.
גם ברגליים, באצבעות, באוזניים,
תסתכלי האוזניים שלי, יש
לי מלא חורים כל ה...

00:27:00

למה חורים בשביל עגילים גדולים.
אז שעלינו החבאנים
כל כך בערב הם התלבשו,
כמו כיפורים,
לקחו רק מה שמגיע...
מה שהם צריכים בדרך.
הביאו לנו משאיות עד חבאן.
חבאן הייתה מוקפת
בחומה כמו בירושלים.והיינו צריכים לעבור
מתחת לאיזה בית,
על יד איזה בית, הבן
אדם הזה ערבי אומר
כל אחד ישלם ריאל או חמישה
ריאל, לא זוכרת בדיוק,
חמישה ריאל.
מאיפה להם להביא?
אבל אין כמו בורא עולם,
יומיים לפני שאנחנו נצא הוא נפטר,
הבן אדם הזה.
היה לנו נס.

00:28:00

הביאו אותנו עם משאיות,
חמש משאיות באו עד חבאן.
והיו דרכים לא דרכים, היו גם...
המשאיות מתחפרות בחול,
היו עושים פחים מתחת
לגלגלים עד שהוא עובר,
לוקחים עוד פח ו...
וסלעים ודרדרים...
עד שהגענו ל...
לחאשד, "מחנה גאולה".היהודים הם השכירו
את המקום הזה מעדן,
השכירו את המקום הזה
ושם ישבנו שנה נשארנו.
האוהלים,
התחילו לקחת את הילדים ואת הנשים,
המבוגרים כאילו ללמד אותם.
ואני בתור ילדה שאני
כל כך רוצה ללמוד,
אני רואה אותם שהם לומדים,
רוצה להיכנס לא נותנים לי.

00:29:00

מה הייתי עושה, הם היו
נותנים להם לסרוג,
הייתי לוקחת חוטים שזורקים,
חוטים קטנים, הייתי קושרת.
ולקחתי שני חוטים מברזל
והייתי סורגת כמוהם.
למה, אני רואה אותם, אני רוצה
ללמוד, לא נתנו לי עוד בתור ילדה.
או שהם כל יום שוחטים פרה
יש מטבח לכולם,ומבשלים מחלקים לכולם.
היו שולחים אותי
וזה חולות שם בקיץ,
הייתי לוקחת הנעליים של השכן
והייתי מביאה להם את האוכל.
ההנהלה כל כך אהבו את
האנשים האלה, את החבאנים,
הם היו נקיים לא כמו שאר ה...
באו נקיים, באו אצילים,
עם קומה זקופה.

00:30:00

והיו לוקחים את הילדים האלה
שהם חולים לבית חולים,
היה מין בית חולים כזה קטן עם גדר,
ואני רואה את הילדים האלה,
כל כך רציתי להיות חולה...
למה, נתנו להם צימוקים,
תמרים, סוכריות,
רציתי להיות חולה רק בשביל זה.
ועלינו שתי עליות, שתי נגלות.הביאו את המטוסים עד חאשד,
עלתה נגלה אחת,
הנגלה של ההורים שלי הייתה השנייה.
עשינו את הסוכה, יש סוכת עולים,
כל אלה שהם צריכים לעלות,
יש סוכת עולים שכבר שם
יושבים מחכים למטוס,
ואלה נשארו עוד באוהלים.
עד שהגענו לארץ,

00:31:00

ירדנו לשדה התעופה, משדה
התעופה לקחו אותנו לעין שמר,
מעין שמר לקחו אותנו
לזרנוגה, רחובות,
היום זה קריית משה.
כמה זמן הייתם בעין שמר?
אני חושבת חצי שנה משהו כזה,
אני לא יודעת בדיוק את התאריך,
אבל לא הרבה.
בזרנוגה נשארנו המון זמן.
עוד היו אוהלים,
התחילו לעבוד בפרדסים,ואחר כך אמרו, אתם צריכים
עכשיו מקום קבוע בשבילכם.
אמרו להם, אור יהודה, פתח
תקווה, כל מיני מקומות,
אמרו...
החבאנים אמרו,
התאכזבו שבאו לארץ.
מה... ראו אותם בלי
שרוולים, עם מכנסיים,
בלי זקן,
ארץ ישראל זה שאנחנו באנו?
זאת שהתפללנו לה, לארץ ישראל?

00:32:00

חשבו יבואו כמו שבבית המקדש,
כמו הכוהנים כמו...
חשבו משהו אחר...
וראו זה בדיוק הפוך.
אמרו, אנחנו לא רוצים,
לא רוצים את הדבר... מקום...
להישאר כאן,
אנחנו רוצים לשמור על היהדות שלנו.
אז בא הביא אותם לכאן,
עוד בגבעה הזאת היו
הביצורים, עד היום,
עוד הגבול.כאן היו הבתים של הערבים,
היו טירת יהודה השכנים היו גרים
פה, הם עברו, בנו להם את הבתים
במושב טירת יהודה,
ואנחנו החלפנו אותם.
אחרי זה בנו לנו את הבתים,
בדיוק מלחמת סיני
התחלנו להיכנס לכאן.
ואני התחלתי לעבוד
בתור ילדה קודם כל אין לי
מי שיגיד לי מה תעשי בבית,
אני כמו כלב שאין לו הורים.

00:33:00

אבל הייתי הולכת אצל החברות, אני רואה
איך האימהות שלהן, מה הן אומרות להן,
איך לנקות וכולי, אני באה הביתה ועושה.
אחרי זה התחלתי לעבוד בתל אביב.
בת כמה היית?
שתיים עשרה, אחת עשרה
שתיים עשרה משהו כזה.
שמס תגידי לי, עם מי עלית לארץ?
עם ההורים שלי, עם
אבא שלי עם הדודים,
כל החבאנים יצאו ביחד.
הביאו ארבע משאיות,שכל משפחה במשאית.
לא לקחנו כלום, רק מה שצריך,
ספרי תורה וקצת כלים,
זהו, השאירו את הבתים איך שהם.
עכשיו התחלתי לעבוד בתל אביב,
וכשנכנסנו, לאבא שלי יש לו כבר
בלי עין הרע ילדים מהאישה השנייה,
אמנם הוא התחתן כשעוד
אימא שלי בחיים,
אחר כך אימא שלי נפטרה.

00:34:00

הלכתי לעבוד, ולא היה לנו שולחן,
לא היו לנו כסאות ולא כלום,
אפילו דלתות לא היו לנו.
רק נכנסנו לבתים,
חדרים בלי דלתות בלי...
שירותים זה בחוץ ו...
מקלחות בחוץ שזה...
אז הלכתי והבאתי שולחן
על הראש שלי מעמק,
רחוב עמק יזרעאל, אם
מישהו מכיר את תל אביב,אז משם עד תחנה מרכזית
על הראש שלי שולחן.
למחרת הבאתי עוד כסאות ועוד כסאות,
שניים, כסאות גדולים,
קניתי להם, הגז הראשון שקנינו
אני ושתי חברות ובן דודי,
25 לירות עוד בעשרה שטרות.
בת כמה היית?
14-15 משהו כזה, לא יודעת בדיוק.

00:35:00

אז אבא שלי לא רצה לעזור
לי לחתום על השטרות,
אבא שלי צריך לחתום, למה
אני עוד קטנה אסור עוד...
אז אומר לי אבא שלי,
אם את מבטיחה לשלם,
אמרתי לו, רק תחתום, אני אשלם.
וקניתי להם.
ואחר כך
רציתי להתחתן.
אבא שלי רצה שאני אתחתן
עם הבן דוד שלי,
אמרתי לו, אני לא רוצה
להתחתן, לא רוצה אותו,אני מרגישה אותו כמו אח.
והיו לי צרות, מישהו אחר רצה
אותי ואבא שלי עשה בעיות...
אחר כך בא בעלי, גם
בעלי, עשה לו צרות,
אבל פה כבר התערבה הדודה
שלי אחות של אימא... זאת,
אחרי ש... אמרה לו אם אתה לא
מחתן אותה אני מחתנת אותה.
חיתן... הסכים,
אבל היו לנו צרות, עשה לי גם,

00:36:00

לא זוכרת, רק את החופה וזהו.
לא יודעת מה אחרי זה עד היום.
כנראה שאבא שלי התחיל
לעשות צרות ו...
תשע עשרה התחתנתי.
ומה שם בעלך?
-יוסף.
אז הבית כאן, המקום הזה, כולם עם
חשמל, עולם עם מים, הכל וכולי,
אני התחתנתי במקום הזה, חדר ערבי,ארבע על ארבע אני חושבת, או
שלוש על שלוש, מושב ברקת,
מושב ברקת.
אבל אני נשארתי במקום,
אני לא יצאתי למקום אחר.
לא היה לי חשמל, לא היו
לי מים, לא היה לי כלום,
שירותים... היה לי
מטבחון קטן בחוץ,
ושירותים בחוץ בול קליעה,
ושם גידלתי את הילדים
שלי, בחדר הזה,
לא היה לנו כלום.

00:37:00

אחרי זה הכנסנו חשמל, הכנסנו מים,
ועד שבנינו את הבית הזה, בלי...
זה תוספת,
רק את החדרים שם, שני חדרים וסלון,
ברוך השם, אחרי זה אני
בניתי את הקומה הזאת,
תוספת.
יש לי ארבעה ילדים,
שתי בנות ושני בנים.
עכשיו יש לי נכדים ברוך
השם ונינים שתיים עשרה,שלוש עשרה נכדים ושתיים עשרה
נינים, ושניים עוד בדרך.
המורה סעדיה זכרונו לברכה, הוא
יזם לעשות מוזיאון לחבאן,
אז היינו ביחד איתו
עוד כמה אנשים,
ואחרי זה הוא חלה,
מישהי לקחה את היוזמה,
לקחה אצלה בבית שלה,
היינו מאחרים אנשים, אבל
זה לא הלך, יש בעיה,

00:38:00

כל מיני דברים לא בסדר,
אני לא רוצה להיכנס לזה.
אחרי זה היינו ארבע בנות,
שכל פעם אנחנו מארחים אורחים
ומביאים מה שיש דברים,
מראים להם,
היו עוד דברים, גם כן איזה לכלוך...
אמרתי יותר...
אני עושה לבד.
את הדברים שתרמתי למוזיאון,
שהיו אצל חברה אחת,לקחתי את הדברים שלי אמרתי
יותר אני לא משתתפת,
אני אעשה לעצמי.
אז התחלתי לשחזר,
וגם יש לי עבודות שלי שאני עושה,
אז זה התפרסם במועצה וכל
האנשים רואים מה שאני עושה,
כל הכבוד לך.
ואז המועצה התחילה להוציא
ידי זהב,
ושבילים ובישולים.

00:39:00

יש בכל המועצה, בכל
המושבים של המועצה,
כל אחד עושה משהו,
כל אחד לפי מה שהוא יודע לעשות.
יש מבשלים, יש...
כל אחד והתעסוקה שלו.
למשל,
אני למשל גם בשבילים ובישולים,
שאני מארחת אנשים עם...
מה שיש... מה שאני משחזרת,וגם ידי זהב, שאני
עושה כל מיני דברים.
אני בשתי הקבוצות.
אז המועצה התחילה לעשות,
כל אחד לפי מה שהוא טוב בזה.
אני מהילדות אני אוהבת לשיר,
אני זוכרת שאני, שהם שרים,
אני שרה איתם כשהייתי קטנה.

00:40:00

אבל מה ששרתי זה של פורים.
למשל אני אביא לך מהתורה,
מהתפילות של למשל ערב כיפורים,
ערב ראש השנה,
"תכלה שנה וקללותיה"

"תחל שנה וברכותיה".
זה קטע אחד.
ערב כיפורים,
"ואני ברב חסדך אבוא ביתך""אשתחווה אל היכל קדשייך ביראתך"
"ואני אני..."
עכשיו זה לא שיר, אני
גם שרה את החתונות,
בחתונות אני...
הנה היום עכשיו הזמינו אותי לשיר,
אני אוהבת לשיר,
כל השירים.

00:41:00

אז כתר מלכות, שזה בצהריים בכיפורים,
"אזכירה סדר עבודה"
"אזכירה תהילות ה'"
"בקול רינה ותורה"
"ברכי נפשי את ה'"
יש עוד...
המסר שלי,ללכת, לשיר, לרקוד,
ללמוד, זה לא מאוחר,
אם אני הגעתי לדברים האלה בגיל
בגיל שלי, כל אחד יכול
לעשות את הדבר הזה.
זה נותן כוח, לא נותן ליפול,
נותן רק בריאות ושמחת חיים.
כשעליתי לארץ התחלתי,

00:42:00

ראיתי את חברה אחת
שהיא יודעת לקרוא,
ואני כל כך קינאתי לה,
רוצה להרוג אותה,
למה היא יודעת לקרוא ואני לא.
אבל התחלתי בבית ספר
כשאני מסתכלת בחלון,
אז הייתי נכנסת לפעמים,
והייתה התעודה שלי הכי טובה
ולמדתי אחר כך שיעור ערב.
ומשיעור ערב היו התעודות
שלי הכי טובות,

ולמדתי אנגלית,
אמנם עכשיו אני כבר
לא מדברת כמו שפעם,
בגלל שבעלי לא נתן לי ללמוד אז...
גם הוא החליף את אבא שלי.
עברית ואנגלית,
חשבון, כמובן כל מה שלומדים,
והייתי תלמידה הכי
טובה שיכולה להיות.
כל כך רציתי ללמוד אבל
לא נתנו לי ללמוד ו...

תודה רבה שמס.
-על לא דבר.

Shemesh Efrati  

Interviewer -
Galit Cohen Krespi
Video length:
00:40:51
Date Taken:
01/01/1
Place:
Haban
,
Yemen
Playlist (0)
00:00:00

More Life Stories:

Search

אני אפרתי שמש
מושב ברקת 206.
נולדתי בחבאן.
התייתמתי בגיל צעיר,
אני לא מכירה את אימא שלי.
גדלתי פעם אצל
סבתא פעם אצל אבא.
אבא שלי התחתן עם אישה אחרת ו...
לא התייחסה אלי כמו שצריך,
אבל בכל זאת גדלתי.

היה לי כל כך קשה.
עלינו לארץ בשנת 50',
ולא נתנו לי ללמוד,
נתנו לי לרעות את העיזים,
ואני השתדלתי לרעות
קרוב לבית ספר,
הייתי מסתכלת דרך
החלון איך הם לומדים,
ולפעמים הייתי נכנסת לכיתה,
הייתי שותה את הלימודים כמו מים.
 


כל כך רציתי ללמוד,
התעודה שלי הייתה הכי
טובה מכל הילדים.
למה, אני רציתי ללמוד.
לא הכריחו אותי.
ולפעמים אבא שלי רואה
שאני הולכת ללמוד,
אז הוא מרביץ לי,
מחזיר אותי הביתה.
למה, כתוב...
היו אומרים שמי שמלמד את הבת שלו
הוא מלמד תפלות.
כאילו רק הבנים.
אבל מה שכן,
שהייתי עוד קטנה בחוץ לארץ

לימד אותי א', ב',
"תורה ציווה לנו משה..." בעל פה.
מי לימד אותך אבא?
-אבא שלי ככה בעל פה.
יש בנות יותר גדולות
ממני התחילו ללמוד.
זה היה מוזר שבנות
הולכות ללמוד בחדר,
בבית כנסת יותר נכון, לא היה
חדרים, אלא למדו בבית כנסת.
עכשיו החבאנים הם
לא גלו כמו כולם,
 


אלא המלך שלמה שלח אותם
לצרוף כסף למלכת שבא,
והיו מפוזרים בגבעות וזה.
והייתה מלחמה בין המלך
של חבאן לעוד מלך אחר,
והמלך השני היה מנצח
את המלך של חבאן.
ומביא יועצים,
הביא לו יועצים שייעצו לו איך לנצח.אף אחד לא היה יכול לתת לו עצה נכונה,
אמרו לו, רק היהודים.
הוא בא ליהודים,
היה אחד שקראו לו סלים אל-חכים,
הוא אומר לו,
תן לי עצה איך אני אנצח את המלך השני,
למה הוא מנצח אותי כל הזמן.
אומר לו תשמע, אני יהודי,
לא רוצה להתערב בעסקים שלכם,
עזוב אותי לא רוצה אני...
אומר לו, אל תדאג, אני אחראי לך,
רק תן לי עצה והכל יהיה בסדר.

אז הוא אמר לו תשמע,
הסוסות שלו המליטו,
תשלח לו תשורה
ותסייד את כל החזית,
תסייד את כל החזית,
שיראה שאתה עוד חזק.
ובלילה תוציא את ה...
חיילים שלך, יחפרו
שוחות, ותכסה אותם עם קש,ברגע שהוא יבוא להילחם אתך
כל החיילים שלו יפלו לתוך השוחה,
ואתם תסתערו עליהם מחדש.
ו... בסדר, עשה את הדבר מה שעשה,
מה שהוא הציע לו הצליח.
אחרי שהוא ניצח הוא
בא אל היהודי אומר לו,
מה אני אתן לך עבור העצה שנתת לי?
אומר לא, אני לא רוצה
כלום, תעזוב אותי, לא רוצה.

אומר לו, לא, אני חייב.
עכשיו המלך, הארמון שלו על ההר,
ויש עוד הר עם רחבה גדולה,
אומר לו אם אתה רוצה
באמת לתת לי משהו,
תן לי את הרחבה הזאת ליהודים.
למה הם היו מפוזרים.
ולמה הוא בחר את המקום הזה?
קודם כל קרוב למלך,
שנית, כל היהודים...
יש כמו...המושב שלהם יחד.
הם גרים ביחד והכל.
שנית, קרוב למאגרי מים.
וחוץ מכבודכם, הביוב הוא מאחורה,
לא מריחים את כל ה...
עכשיו החבאנים שימרו את
היהדות כמו שבבית המקדש.
אנחנו לא דומים לתימנים, לא...
המנהגים שלנו אחרים,

השירים, התפילות והמנגינות
של התפילות שימרו,
והלבוש שלנו.
עכשיו, החבאנים הם גידלו שיער.
ולמה גידלו שיער?
לאות...
אבל על בית המקדש.
שמעו שבית המקדש נחרב,
אז גידלו שיער לאות אבל.
הילדים... לילדים היו פאות,ואחרי שהוא כבר התחיל לגדול...
מגדלים לו את השיער.
עכשיו, החתונות שלנו הם אחרות.
יש לנו שבועיים רק שמחות וחתונה.
פעם עושים חינה אצל החתן,
פעם אצל הכלה.
לפני שהוא...
שהאבא של החתן רוצה את הכלה,
רוצה לחתן את הבן שלו,

אז הוא הולך אצל אבא
של הכלה ואומר לו,
אני רוצה את הבן שלך לבת שלי.
מחליטים על תאריך,
בתאריך הזה קובעים
באיזה יום תהיה החתונה.
אז עושים שידוכים.
אוספים את כל הקהל לבית של החתן,לוקחים את הזקן שבחבורה,
נותנים לו גם שמן וגם כסף,
הולכים לבית של הכלה,
נותן לאבא של הכלה את הכסף,
לכלה שופך לה על הראש את השמן.
אומר לה, אני שליח מפלוני בן פלוני,
שידוכים במקום קידושין.
וזה כבר...
תפוסה מאז היום הוא חייב,
אשתו לכל דבר.
אבל לא...
בלי דברים אחרים.

עד שהם קובעים את הערב חתונה,
הם הולכים את כל מה שהראיתי לך,
את התבלינים של ה...
בשמים, פעם אצל הכלה,
פעם אצל החתן,
עושים את הפופקורן פעם אצל
החתן, פעם אצל הכלה.
לפני החתונה עושים
לה את הצמות לכלה,
קולעים לה טבעות הנשים,
וקולעים לה את הצמות.אחר כך את החינה,
עושים לה חינה מהבוקר עד הערב.
היא יושבת,
היא לא צריכה לפקוח עיניים ולא כלום,
לא שואלים אותה אם את
רוצה את החתן הזה או לא,
ההורים קובעים.
ואחר כך אצל החתן עושים
את החינה כל הלילה.
החינה של החתן היא הכי
טובה מכל החינות של...
מכל החתונה.

היתמות של האימא היא יותר קשה.
אבל מה, הקדוש ברוך הוא כבר
נתן לי את החכמה כמו שאומרים.
חכמה, אני כל דבר רציתי
ללמוד, היה לי חשק ללמוד,
וכל דבר שאני רואה שהם
לומדים אני הולכת ועושה.
מסתכלת מה הם עושים,
למה הייתה התעודה שלי הכי
טובה מכולם שבאנו לכאן.
אז לא היו תעודות כמו היום,היה רק דף חלק,
ציור, עושים קווים,
והיו כותבים את ה...
תספרי לי כמה אחים הייתם במשפחה?
אני היחידה מאימא שלי.
אימא שלי היא נפטרה בלידה.
אני זוכרת כמו חלום,
כמו חלום, שאימא שלי נפטרה,
זה היה ערב שבת,
היא הרגישה את הצירים,
והיא ירדה עם...

עם איזו אישה,
ויומיים היא הייתה יולדת.
אבא...
הדוד שלי זכרונו לברכה
רצה לעשות לה איזה...
את יודעת, הרי כותבים,
נתן להם...
מחרס, כתב לה על איזה חרס,
שם לה מתחת ללשון והיא צועקת.
שמוציאים את החרס הזה היא שקטה.
ויומיים נשארה...
עוד דוד אחד, הדוד של אימא שלירצה לפתוח לה את
הבטן כשהיא נפטרה.
היא נפטרה ועוד הילד מפרפר בפנים.
אז הם פחדו,
לא הבינו מה זה התרופה...
אם היה פותח לה את הבטן
היה לי אח או אחות ממנה.
אבל היא נפטרה עם הילד,
ונשארתי בלי...
אבל אני, הקדוש ברוך הוא חנן אותי
בשכל, שאני הייתי...

כל דבר הייתי מתעניינת איך ללמוד, איך ל...
מה הם עושים, מה זה...
עם הסבתא, אני כשהדודים
שלי היו שוחטים או משהו,
אני הייתי לובשת את הצעיף
הזה, כמו זה, את רואה אותו,
הייתי לובשת או
לוקחת מאחת הדודות,
הייתי מגישה לדודים שלי ו...
לא היה לי... עוד אני קטנה,
לא היה לי מה ללמוד שם.
רק אבא שלי היה מלמד אותי
(מדברת תימנית)
סליחה שאני צרודה היום.סבתא שלי שהייתה הולכת לחטוב עצים
הייתה לוקחת אותי
בשביל שאני לא אשאר.
אז היא מין נעלמת אחרי איזה עץ,
אני מתחילה לצרוח "סבתא סבתא"
אבל לא... לא עבדתי.
יש בנות שהן יותר גדולות ממני
הם מעירים אותם על הבוקר,
הולכים לרפתות איפה שהפרות,

מביאים את הגללים... הלכלוך
של הפרות, מה שהן עושות,
היו עושים את זה כמו
בהר איפה שהמלך
עושים את זה כמו פיתות
כאלה עד שמתייבש,
לוקחים את זה לעצים,
אין שם גז ואין...
זה עוזר במקום עצים,
אז גם זה עושים את זה.
אני לא הלכתי.עוד הייתי קטנה לא...
גם אני הראשונה מ...
הנכדה הראשונה של הסבתא
שלי מכולם, מכל הדודים.
אז הם פינקו אותי פחות או יותר
הדודים שלי פינקו אותי והסבתא,
אבל להיות בלי אימא
אין. אין תחליף לאימא.
ותספרי לי, איזו שפה הייתם מדברים?
-ערבית.
החבאנים הם דיברו עברית
ממש עברית צחה.

וכשעלינו לארץ
אמרו מה זה?
קודם כל הם היו גבוהים,
ויפים עם השיער, קראו
להם הנסיכים מקדם.
אמרו להם איך אתם מדברים עברית?
אמרו אנחנו קוראים בתורה כל הזמן.
התורה היא בעברית, כמו שאנחנו
לומדים כאן בספרים גם שם.
הנשים לא היו לומדות, אבל הגבריםהן יושבות ליד הגברים
שהם לומדים בחגים והכל,
אז הם מסבירים לנשים,
אז הן קלטו, אומרים "שומע כקורא".
עכשיו החגים, אם זה
למשל עכשיו פורים יבוא,
שמונה ימים לפני פורים
הם משחקים בלילה.
כולם יוצאים, יש מגרש, כל הבתים
של החבאנים זה חצי גורן,
כל בית זה חמש קומות.

אז הם יוצאים בלילה, משחקים
הבנים לבד, הבנות לבד,
הנשים לבד והצעירות
לבד, הגברים לבד.
הנשים המבוגרות שהן
לא יכולות לשחק
אז הן עומדות שתי שורות.
קשה, כואב לי...
שתי שורות עומדות,
הם שרים (שרה בתימנית)וזזים אז התור השני מתחיל לשיר.
וככה, ויש מישהו לידן,
הוא נותן להן את המילים.
כל אחד, השירים האלה מחברים אותם,
על שמחה, על כאב, על...
מה שהולך לנו בשמיים כשאדם
נפטר, מה יהיה לו למעלה,
כל אחד מה שהוא רוצה לחבר.
ביום פורים קודם כל יש...

צום, תענית אסתר.
צמים כל היום,
הולכים לבית כנסת, חוזרים,
ואוכלים ואחר כך
המשחק הכי הכי טוב
זה ערב פורים, זה כבר
השיא של המשחקים.
בבוקר האימא מלבישה לבנות
את התכשיטים שלה,
והיא שולחת אותה עם
משלוח מנות עם כל ה...
איפה שהיא רוצה, עם מי שהיא...והיא חופרת גומה גדולה,
עושה בה את הגללים של הגמלים,
שורפת אותם עד שיהיו אדומים,
באים הבנים מבית הכנסת,
אחרי האוכל או אחרי זה,
הוא לוקח אחד מהגללים וכותש אותו עם...
וזה הקפצונים.
זה עושה רעש כמו קפצונים,
זה הקפצונים שלהם.
בפסח כבר מחודש אחרי
פורים מיד כבר מתחילים

לברור את החיטה בשביל המצות.
מי בורר וטוחן? רק אישה
שהיא בלי מחזור או גברים.
וגם שעושים את ה... אופים.
עכשיו, הם מתחילים הנשים...
הגברים כמובן הם
בצורפות.
הם עובדים רק צורפות החבאנים, אין
להם עבודות אחרות, רק צורפות.אבל הולכים לכל מיני
מקומות או במקום,
אי אפשר במקום אחד
לשרוף את כל ה...
אז הם מתפזרים לכל מיני מקומות,
הנשים מתחילות לסייד את
הבתים, בפרט חדר האוכל,
כולם אוכלים בחדר
האוכל, כל המשפחה,
נניח מפעים, אז יש להם חדר אוכל ענק,
המעטופים, ההללים, כל משפחה
זה על חמש קומות,
כל בית חמש קומות.

מנקים את הבית לפסח
ועושים את הרצפה,
שם אין רצפה, אז מביאים
חול אדמה עם קש,
ועושים ברצפה, מורחים על הרצפה,
ובמקום הפאנלים עושים משהו שחור,
ובחדר אוכל מציירים
כל מיני ציורים,שם בחבאן הגבעות, הרים שם, הרים
שמוצאים, כל הצבעים יש בהם.
אם זה סיד אם זה אדום,
כחול, כל הצבעים יש,
ויש...
שם יש בכל הצבעים, זה זוהר
ומוציאים מכל מיני דברים.
אז הם לוקחים מהדבר,
זה גם כשמלחימים,
שהראיתי לך את המלחם, שמלחימים
יש הר גם כן שקוראים לו...

מוציאים ממנו את האבקה שמלחימים.
ובערב פסח בבוקר...
קודם בערב לפני כן
הם בודקים את החמץ,
אחרי שכל הבית כבר נקי הגברים בודקים
את החמץ, בכל הבית, שלא יהיה חמץ.
בבוקר קמים, מתפללים, שוחטים,ואחרי צהריים הולכים
לאפות את המצות,
מתאספים כל המשפחה, גברים ונשים
אז 18 דקות מהלישה
שמתחילים ללוש עד שמוצאים את ה...
את המצות מהתנור.
והתנור עם אדמה מלמטה,

והם שרים "הללויה, הללו עבדי אדוני..."
18 מוציאים את המצות,
הולכים מתקלחים,
הולכים לבית הכנסת,
ואת יודעת באים ערב פסח
כולם מביאים את ההגדה עד...
עד חצות, מחלקים להם את זה
ושרים את השיר(שרה בתימנית)
שמהר מהר צריכים ללוש.
וכל הלילה שרים, יש שירים ורוקדים וזהו.
זה החג.
עכשיו שבועות כרגיל אין...
חנוכה
שמונה ימים מדליקים את החנוכייה,
ויש להם, הבית...
בכניסה...

יש להם מין גומה,
כוך כזה בשביל הנרות,
וההורים, הגברים הם
בכלל לא נמצאים,
הילדים או זקנים נמצאים,
האימהות מלבישות
את הבנות עם התכשיטים,
הבנים מסתובבים מבית לבית,
מדליקים את החנוכייה,
והבנות עם כל התכשיטים
מנענעות את הראשבשעת ההדלקה.
ומבית לבית ככה עושים.
ובחנוכה שמונה ימים מזמינים
את המשפחה את הבנות,
עושים להם עסידה, את יודעת מה זה עסידה?
את לא יודעת.
"עציט", אז הם מזמינים, אוכלים וזהו.
מאכלים, אנחנו אוכלים, לחוח
שלנו לא כמו הלחוח של התימנים.
בחוץ לארץ עושים רק מדורא,

או דוחן, או פנסילריה או...
ויש כאלה שהם
מרתיחים את הדורא
לזמן קצוב, הם כבר יודעים
את, אני לא יודעת, את הזמן,
נותנים לה להתייבש,
ואחר כך טוחנים את זה.לוקחים, מחלקים אותו,
מרטיבים, מחלקים אותו לרבעים,
רבע אחד, חלק מבשלים,
וטוחנים את זה על ריחיים,
אני אראה לך את זה בחוץ.
ונותנים לו להחמיץ קצת, אמנם...
עם כל מיני תבלינים, חילבה וכוסברה
ובצל וטוחנים את זה ביחד,
וזהו, אחר כך מתחילים
לעשות אותו דק דק הלחוח,
עושים אותו דק,

לא כמו הלחוח של התימנים.
וגם עושים בתנור,
אופים בתנור פיתות.
שם ארץ עניה לא היה
מה לאכול הרבה.
היו ירקות קצת מדי פעם,
או שהם היו הולכים
לשדות מה שזה...
עזרה בשדות, כל מיני עשביות, עשביה.לוקחים ועושים אוכל ו...
עכשיו את עושה את המאכלים האלה?
-בטח.
מה את עושה פה?
-אני עושה לחוח,
אני מכינה אותו, בגלל זה את
רואה את השולחנות שאני...
היו אצלי לפני שבוע חמישים איש,
הכנתי להם מרק תימני, לחוח,
גם אורז וסלט, את יודעת...
אני שאלתי, כשהתחתנתי
התחלתי לשאול,

אני רוצה ללמוד, אני רוצה ל...
אני אומרת לך שאני אוהבת ללמוד,
כל דבר שאני רואה אז אני לומדת.
הדוד של בעלי, הנה את רואה
אותו בתמונה בצד שמאל?
הוא עלה עם הדודה שלי שראית
אותם, הם עלו ב- 45'.
את יודעת, הם עלו ממקום למקום...
אמנם שמעו על ארץ ישראל,
אבל לא ידעו איך.והתחילו ללכת ממקום
למקום עד שהגיעו לעדן,
בעדן הם כבר ראו אנשים
שהם עולים לארץ,
עליה בלתי לגאלית,
אז גם הם עלו ב- 45'
הם כבר פה בארץ.
אחרי מלחמת השחרור
הוא שלח מכתבים לכל מיני מקומות,
שיש עוד איזו קבוצה של
אנשים באיזה מקום נידח,

ושלח מכתבים.
הוא גם כן ירד מהארץ לעדן
בשביל לסדר את העלייה שלנו.
ושלחו מכתב,
לחבאן, ליהודים,
הם שלחו קודם את
יוסף צדוק יבניאלי.
שהם באו התחפשו לערבים,
כשבא לו ערבי ליהודים
אז הם דיברו איתם בעברית,למה הם התחפשו שלא יגידו...
מאז מלחמת השחרור התחילו
לעשות לנו בעיות הערבים,
התחילו להרביץ ו...
וגם משלמים מס גולגולת,
כל אחד משלם, משלמים למלך.
והערבים התחילו לעשות לנו צרות,
אז הם נכנסו והתחפשו לערבים,
כשנכנסו ליהודים התחילו לדבר
אתם דברי תורה והכל ש...
אמרו להם,
אנחנו רוצים לקחת אתכם לארץ.

אמרו, איך נעלה, קודם
כל איפה ארץ ישראל?
זה שאנחנו מתפללים לארץ ישראל
אבל לא יודעים איך לצאת,
מצור עליהם שהם לא יכולים.
אמרו להם, אל תדאגו אנחנו נסדר לכם.
חזרו לארץ ושלח הדוד של בעלי
מכתבים אל כל מיני מקומות,
וקודם כל שלחו את הכסף
מה שחייבים היהודים למלך,למה היהודים אין להם,
הם עניים אין להם,
לא אנשים עשירים כמו
במקומות אחרים.
חלק אספו כמה שיכלו,
השאר מהממשלה מפה מהארץ
שלחו להם למלך.
עכשיו שנתנו למלך מה שמגיע לו,
שלחו שני מכתבים, מכתב
ליהודים, מכתב למלך.

היהודים אמרו, איך אנחנו נעלה,
מה נגיד למלך, מה נגיד למלך, מה?
אז אמרו ניקח קבוצה של זקנים ככה
ונדבר עם המלך.
באמת דיברו איתו,
אמר להם, אתם יכולים ללכת
אני כבר קיבלתי מכתב.
והערבים התחילו לבכות,
המזל שלנו אתם, אתם הולכים
עוזבים אותנו, יהיה לנו קשה.למה הם... הם היו צורפים היהודים.
רק לערבים, הנשים הערביות
מתלבשות, גם היהודים,
בכל הידיים, מלאות, הרגליים,
הראש, הכל מלא מלא מלא כסף.
תכשיטים עד כאן וחגורות.
גם ברגליים, באצבעות, באוזניים,
תסתכלי האוזניים שלי, יש
לי מלא חורים כל ה...

למה חורים בשביל עגילים גדולים.
אז שעלינו החבאנים
כל כך בערב הם התלבשו,
כמו כיפורים,
לקחו רק מה שמגיע...
מה שהם צריכים בדרך.
הביאו לנו משאיות עד חבאן.
חבאן הייתה מוקפת
בחומה כמו בירושלים.והיינו צריכים לעבור
מתחת לאיזה בית,
על יד איזה בית, הבן
אדם הזה ערבי אומר
כל אחד ישלם ריאל או חמישה
ריאל, לא זוכרת בדיוק,
חמישה ריאל.
מאיפה להם להביא?
אבל אין כמו בורא עולם,
יומיים לפני שאנחנו נצא הוא נפטר,
הבן אדם הזה.
היה לנו נס.

הביאו אותנו עם משאיות,
חמש משאיות באו עד חבאן.
והיו דרכים לא דרכים, היו גם...
המשאיות מתחפרות בחול,
היו עושים פחים מתחת
לגלגלים עד שהוא עובר,
לוקחים עוד פח ו...
וסלעים ודרדרים...
עד שהגענו ל...
לחאשד, "מחנה גאולה".היהודים הם השכירו
את המקום הזה מעדן,
השכירו את המקום הזה
ושם ישבנו שנה נשארנו.
האוהלים,
התחילו לקחת את הילדים ואת הנשים,
המבוגרים כאילו ללמד אותם.
ואני בתור ילדה שאני
כל כך רוצה ללמוד,
אני רואה אותם שהם לומדים,
רוצה להיכנס לא נותנים לי.

מה הייתי עושה, הם היו
נותנים להם לסרוג,
הייתי לוקחת חוטים שזורקים,
חוטים קטנים, הייתי קושרת.
ולקחתי שני חוטים מברזל
והייתי סורגת כמוהם.
למה, אני רואה אותם, אני רוצה
ללמוד, לא נתנו לי עוד בתור ילדה.
או שהם כל יום שוחטים פרה
יש מטבח לכולם,ומבשלים מחלקים לכולם.
היו שולחים אותי
וזה חולות שם בקיץ,
הייתי לוקחת הנעליים של השכן
והייתי מביאה להם את האוכל.
ההנהלה כל כך אהבו את
האנשים האלה, את החבאנים,
הם היו נקיים לא כמו שאר ה...
באו נקיים, באו אצילים,
עם קומה זקופה.

והיו לוקחים את הילדים האלה
שהם חולים לבית חולים,
היה מין בית חולים כזה קטן עם גדר,
ואני רואה את הילדים האלה,
כל כך רציתי להיות חולה...
למה, נתנו להם צימוקים,
תמרים, סוכריות,
רציתי להיות חולה רק בשביל זה.
ועלינו שתי עליות, שתי נגלות.הביאו את המטוסים עד חאשד,
עלתה נגלה אחת,
הנגלה של ההורים שלי הייתה השנייה.
עשינו את הסוכה, יש סוכת עולים,
כל אלה שהם צריכים לעלות,
יש סוכת עולים שכבר שם
יושבים מחכים למטוס,
ואלה נשארו עוד באוהלים.
עד שהגענו לארץ,

ירדנו לשדה התעופה, משדה
התעופה לקחו אותנו לעין שמר,
מעין שמר לקחו אותנו
לזרנוגה, רחובות,
היום זה קריית משה.
כמה זמן הייתם בעין שמר?
אני חושבת חצי שנה משהו כזה,
אני לא יודעת בדיוק את התאריך,
אבל לא הרבה.
בזרנוגה נשארנו המון זמן.
עוד היו אוהלים,
התחילו לעבוד בפרדסים,ואחר כך אמרו, אתם צריכים
עכשיו מקום קבוע בשבילכם.
אמרו להם, אור יהודה, פתח
תקווה, כל מיני מקומות,
אמרו...
החבאנים אמרו,
התאכזבו שבאו לארץ.
מה... ראו אותם בלי
שרוולים, עם מכנסיים,
בלי זקן,
ארץ ישראל זה שאנחנו באנו?
זאת שהתפללנו לה, לארץ ישראל?

חשבו יבואו כמו שבבית המקדש,
כמו הכוהנים כמו...
חשבו משהו אחר...
וראו זה בדיוק הפוך.
אמרו, אנחנו לא רוצים,
לא רוצים את הדבר... מקום...
להישאר כאן,
אנחנו רוצים לשמור על היהדות שלנו.
אז בא הביא אותם לכאן,
עוד בגבעה הזאת היו
הביצורים, עד היום,
עוד הגבול.כאן היו הבתים של הערבים,
היו טירת יהודה השכנים היו גרים
פה, הם עברו, בנו להם את הבתים
במושב טירת יהודה,
ואנחנו החלפנו אותם.
אחרי זה בנו לנו את הבתים,
בדיוק מלחמת סיני
התחלנו להיכנס לכאן.
ואני התחלתי לעבוד
בתור ילדה קודם כל אין לי
מי שיגיד לי מה תעשי בבית,
אני כמו כלב שאין לו הורים.

אבל הייתי הולכת אצל החברות, אני רואה
איך האימהות שלהן, מה הן אומרות להן,
איך לנקות וכולי, אני באה הביתה ועושה.
אחרי זה התחלתי לעבוד בתל אביב.
בת כמה היית?
שתיים עשרה, אחת עשרה
שתיים עשרה משהו כזה.
שמס תגידי לי, עם מי עלית לארץ?
עם ההורים שלי, עם
אבא שלי עם הדודים,
כל החבאנים יצאו ביחד.
הביאו ארבע משאיות,שכל משפחה במשאית.
לא לקחנו כלום, רק מה שצריך,
ספרי תורה וקצת כלים,
זהו, השאירו את הבתים איך שהם.
עכשיו התחלתי לעבוד בתל אביב,
וכשנכנסנו, לאבא שלי יש לו כבר
בלי עין הרע ילדים מהאישה השנייה,
אמנם הוא התחתן כשעוד
אימא שלי בחיים,
אחר כך אימא שלי נפטרה.

הלכתי לעבוד, ולא היה לנו שולחן,
לא היו לנו כסאות ולא כלום,
אפילו דלתות לא היו לנו.
רק נכנסנו לבתים,
חדרים בלי דלתות בלי...
שירותים זה בחוץ ו...
מקלחות בחוץ שזה...
אז הלכתי והבאתי שולחן
על הראש שלי מעמק,
רחוב עמק יזרעאל, אם
מישהו מכיר את תל אביב,אז משם עד תחנה מרכזית
על הראש שלי שולחן.
למחרת הבאתי עוד כסאות ועוד כסאות,
שניים, כסאות גדולים,
קניתי להם, הגז הראשון שקנינו
אני ושתי חברות ובן דודי,
25 לירות עוד בעשרה שטרות.
בת כמה היית?
14-15 משהו כזה, לא יודעת בדיוק.

אז אבא שלי לא רצה לעזור
לי לחתום על השטרות,
אבא שלי צריך לחתום, למה
אני עוד קטנה אסור עוד...
אז אומר לי אבא שלי,
אם את מבטיחה לשלם,
אמרתי לו, רק תחתום, אני אשלם.
וקניתי להם.
ואחר כך
רציתי להתחתן.
אבא שלי רצה שאני אתחתן
עם הבן דוד שלי,
אמרתי לו, אני לא רוצה
להתחתן, לא רוצה אותו,אני מרגישה אותו כמו אח.
והיו לי צרות, מישהו אחר רצה
אותי ואבא שלי עשה בעיות...
אחר כך בא בעלי, גם
בעלי, עשה לו צרות,
אבל פה כבר התערבה הדודה
שלי אחות של אימא... זאת,
אחרי ש... אמרה לו אם אתה לא
מחתן אותה אני מחתנת אותה.
חיתן... הסכים,
אבל היו לנו צרות, עשה לי גם,

לא זוכרת, רק את החופה וזהו.
לא יודעת מה אחרי זה עד היום.
כנראה שאבא שלי התחיל
לעשות צרות ו...
תשע עשרה התחתנתי.
ומה שם בעלך?
-יוסף.
אז הבית כאן, המקום הזה, כולם עם
חשמל, עולם עם מים, הכל וכולי,
אני התחתנתי במקום הזה, חדר ערבי,ארבע על ארבע אני חושבת, או
שלוש על שלוש, מושב ברקת,
מושב ברקת.
אבל אני נשארתי במקום,
אני לא יצאתי למקום אחר.
לא היה לי חשמל, לא היו
לי מים, לא היה לי כלום,
שירותים... היה לי
מטבחון קטן בחוץ,
ושירותים בחוץ בול קליעה,
ושם גידלתי את הילדים
שלי, בחדר הזה,
לא היה לנו כלום.

אחרי זה הכנסנו חשמל, הכנסנו מים,
ועד שבנינו את הבית הזה, בלי...
זה תוספת,
רק את החדרים שם, שני חדרים וסלון,
ברוך השם, אחרי זה אני
בניתי את הקומה הזאת,
תוספת.
יש לי ארבעה ילדים,
שתי בנות ושני בנים.
עכשיו יש לי נכדים ברוך
השם ונינים שתיים עשרה,שלוש עשרה נכדים ושתיים עשרה
נינים, ושניים עוד בדרך.
המורה סעדיה זכרונו לברכה, הוא
יזם לעשות מוזיאון לחבאן,
אז היינו ביחד איתו
עוד כמה אנשים,
ואחרי זה הוא חלה,
מישהי לקחה את היוזמה,
לקחה אצלה בבית שלה,
היינו מאחרים אנשים, אבל
זה לא הלך, יש בעיה,

כל מיני דברים לא בסדר,
אני לא רוצה להיכנס לזה.
אחרי זה היינו ארבע בנות,
שכל פעם אנחנו מארחים אורחים
ומביאים מה שיש דברים,
מראים להם,
היו עוד דברים, גם כן איזה לכלוך...
אמרתי יותר...
אני עושה לבד.
את הדברים שתרמתי למוזיאון,
שהיו אצל חברה אחת,לקחתי את הדברים שלי אמרתי
יותר אני לא משתתפת,
אני אעשה לעצמי.
אז התחלתי לשחזר,
וגם יש לי עבודות שלי שאני עושה,
אז זה התפרסם במועצה וכל
האנשים רואים מה שאני עושה,
כל הכבוד לך.
ואז המועצה התחילה להוציא
ידי זהב,
ושבילים ובישולים.

יש בכל המועצה, בכל
המושבים של המועצה,
כל אחד עושה משהו,
כל אחד לפי מה שהוא יודע לעשות.
יש מבשלים, יש...
כל אחד והתעסוקה שלו.
למשל,
אני למשל גם בשבילים ובישולים,
שאני מארחת אנשים עם...
מה שיש... מה שאני משחזרת,וגם ידי זהב, שאני
עושה כל מיני דברים.
אני בשתי הקבוצות.
אז המועצה התחילה לעשות,
כל אחד לפי מה שהוא טוב בזה.
אני מהילדות אני אוהבת לשיר,
אני זוכרת שאני, שהם שרים,
אני שרה איתם כשהייתי קטנה.

אבל מה ששרתי זה של פורים.
למשל אני אביא לך מהתורה,
מהתפילות של למשל ערב כיפורים,
ערב ראש השנה,
"תכלה שנה וקללותיה"

"תחל שנה וברכותיה".
זה קטע אחד.
ערב כיפורים,
"ואני ברב חסדך אבוא ביתך""אשתחווה אל היכל קדשייך ביראתך"
"ואני אני..."
עכשיו זה לא שיר, אני
גם שרה את החתונות,
בחתונות אני...
הנה היום עכשיו הזמינו אותי לשיר,
אני אוהבת לשיר,
כל השירים.

אז כתר מלכות, שזה בצהריים בכיפורים,
"אזכירה סדר עבודה"
"אזכירה תהילות ה'"
"בקול רינה ותורה"
"ברכי נפשי את ה'"
יש עוד...
המסר שלי,ללכת, לשיר, לרקוד,
ללמוד, זה לא מאוחר,
אם אני הגעתי לדברים האלה בגיל
בגיל שלי, כל אחד יכול
לעשות את הדבר הזה.
זה נותן כוח, לא נותן ליפול,
נותן רק בריאות ושמחת חיים.
כשעליתי לארץ התחלתי,

ראיתי את חברה אחת
שהיא יודעת לקרוא,
ואני כל כך קינאתי לה,
רוצה להרוג אותה,
למה היא יודעת לקרוא ואני לא.
אבל התחלתי בבית ספר
כשאני מסתכלת בחלון,
אז הייתי נכנסת לפעמים,
והייתה התעודה שלי הכי טובה
ולמדתי אחר כך שיעור ערב.
ומשיעור ערב היו התעודות
שלי הכי טובות,

ולמדתי אנגלית,
אמנם עכשיו אני כבר
לא מדברת כמו שפעם,
בגלל שבעלי לא נתן לי ללמוד אז...
גם הוא החליף את אבא שלי.
עברית ואנגלית,
חשבון, כמובן כל מה שלומדים,
והייתי תלמידה הכי
טובה שיכולה להיות.
כל כך רציתי ללמוד אבל
לא נתנו לי ללמוד ו...

תודה רבה שמס.
-על לא דבר.

Shemesh Efrati  
Galit Cohen Krespi
Haban
Yemen
More Life Stories: